PROJEKTIT & TAPAHTUMAT
LYHYESTI
 





Pilottihanke 2022 
yhteistyössä Autismisäätiön kanssa


Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan etätanssikursseja neurokirjon aikuisille. Hankkeen tavoitteena on lisätä tanssin saavutettavuutta neurokirjon henkilöille ja kokeilla uusia yhteistoiminnan muotoja taide- ja kulttuurialan ja sote-alan toimijoiden välillä.



Tapahtuma lokakuussa 2021
Liisa  Pentti +Co:n ja Oblivian yhteistyössä järjestämä tapahtuma nosti esiin musiikin, tanssin ja esitystaiteen monimuotoisen vuoropuhelun. Tapahtuma kokosi yhteen suomalaisia ja kansainvälisiä tekijöitä, joiden työssä musiikin, tanssin ja esitystaiteen vastavuoroisuus on näkyvää ja merkityksellistä.
Muistojen pinnalla
Yleisötyöprojekti Vaasassa 2018
Muistojen pinnalla on Liisa Pentti +Co:n  yleisötyöprojekti, jonka pilottivaihe toteutettiin marras-joulukuussa 2018 Vaasassa. Liisa Pentti sekä tanssinopettaja Viivi Sjöblom työskentelivät Helsingbyn ruotsinkielisessä päiväkodissa 6-vuotiaiden esikoululaisten ryhmän kanssa.





Postmoderni tanssi Suomessa?
Vol 2

30-vuotistaiteilijajuhlan tapahtuma
2.–10.12.2016
Vuonna 2016 koreografi Liisa Pentti juhli 30-vuotista taiteilijanuraansa. Juhlavuoden teemana oli postmoderni tanssi – tuo hankalasti määritettävä ja laaja käsite, joka on myös vahvasti arvolatautunut.

Liisa Pentti + Co järjestämien esitysten, tapahtumien ja keskustelutilaisuuksien kautta luotiin katsaus 1980-luvun tanssivaikuttajiin ja virtauksiin sekä postmodernin tanssin perintöön nykyhetkessä.



Postmoderni tanssi Suomessa?
30-vuotistaiteilijajuhlan tapahtuma 5.–14.5.2016
Vuosi 2016 oli koreografi ja tanssija Liisa Pentin 30-vuotisjuhlavuosi.

Juhlavuoden kunniaksi tanssiryhmä Liisa Pentti +Co järjestää katselmuksen suomalaisen tanssin 1980-lukuun. Postmoderni tanssi Suomessa? avaa postmodernin tanssin ja ns. uuden tanssin tekijöiden ajattelua nykypäivään peilaten.

Vuoden 2016 aikana järjestettiin kaksi Postmoderni tanssi Suomessa? -tapahtumaa, joista ensimmäinen toukokuussa Suvilahden Tiivistämössä.





Tanssihanke autismin kirjon nuorille



Yhteistyöhanke 2015–2016
Autismihanke aloitettiin vuoden 2015 alussa yhteistyönä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa. Tanssitunnit autistisille nuorille alkoivat syyskuussa 2015 koreografi Liisa Pentin johdolla. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli tarjota nuorille mahdollisuuksia omaan taiteelliseen ilmaisuun.







Tanssin kirjoittamaton historia
Seminaari 26.5.2014
Miten tanssin kirjoittamaton historia on läsnä ja vaikuttaa tässä päivässä? Onko se ylipäänsä merkityksellistä maailmassa, joka toimii nyt-hetken fraktaalitaloudessa? Joutaako tanssin historia romukoppaan ennen kuin se on kunnolla ehtinyt lunastaa paikkansa taiteiden kertomuksessa?

Ja kuka olikaan Fred Herko? Näihin ja muihin tanssihistoriallisiin kysymyksiin paneudutttiin Liisa Pentti +Co:n järjestämässä seminaarissa.




Les Traces Mnésiques
Tapahtuma Kiasmassa 30.11.–2.12.2012
Tanssin dokumentaatioon keskittyvä tapahtumakokonaisuus Kiasma-teatterissa kokosi yhteen sisältöjä ja tekijöitä Suomesta ja ulkomailta. Luentojen ja keskustelujen lisäksi tapahtumassa esitettiin Claude Sorinin ainutlaatuisia audioteoksia Ranskan radioarkistoista.






PER FORMA - Performers Process 2011
Kansainvälinen tapahtuma Cirkolla
3.–4.6.2011
Kaksipäiväinen tapahtuma keskittyi esiintyjään ja esiintymisen prosesseihin. 






Devastating Wilderness of Bodies
Miniatyyriesitysten sarja Zodiakilla
26.–28.3.2008 
Liisa Pentti toimi Zodiak – Uuden tanssin keskuksen housekoreografina 2007–2009. Näissä esitysilloissa esiteltiin yleisölle housekoreografikauden tutkimuskysymyksiä.