Postmoderni tanssi Suomessa?


30-vuotisjuhlatapahtuma
5.–14.5.2016
TapahtumastaVuosi 2016 oli koreografi ja tanssija Liisa Pentin 30-vuotisjuhlavuosi.

Juhlavuoden kunniaksi tanssiryhmä Liisa Pentti +Co järjesti katselmuksen suomalaisen tanssin 1980-lukuun. Postmoderni tanssi Suomessa? avaa postmodernin tanssin ja ns. uuden tanssin tekijöiden ajattelua nykypäivään peilaten. Kokonaisuudessa tehtiin katsaus tuon aikakauden perintöön nykyhetkessä ja aikalaistanssissa. Voiko esittävä historia tehdä näkyväksi oletuksia, joiden kautta ymmärrämme taiteilijuutta, taiteen tekemistä ja taideteoksia?

Vuoden 2016 aikana järjestettiin kaksi Postmoderni tanssi Suomessa? -tapahtumaa, joista ensimmäinen Suvilahden Tiivistämössä 5.–14.5.2016.

Kevään tapahtumassa nähtiin kaksi Liisa Pentin teosta La Folia @2016 ja The Weight of My Heart . Liisa Pentti on kutsunut sekä 1980-luvun keskeisiä tekijöitä että nuoremman polven taiteilijoita pohtimaan, missä tanssi on juuri nyt, millaisia kehityskulkuja tämän päivän taide kantaa sisällään. Hanna Järvinen luennoi (tanssi)historioitsijan vallankäytöstä ja Kirsi Monni kertoo omasta taiteellisesta työstään. Annika Tudeer pohtii luentoesityksessään omaa taiteilijuuden polkuaan ja Jaana Irmeli Turunen etsii laajempaa näkökulmaa liikkeellis-sanallisessa sooloteoksessa itse läpieletystä 1980-luvun tanssitaiteen murroksesta. Soili Hämäläinen kertoo parhaillaan kirjoittamastaan kirjasta, joka käsittelee Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksen alkuvaiheita 1980-luvulla. Kevään tapahtuma päättyy Kasaripaneeliin jossa keskustelijoina Liisa Pentin kutsumat nuoremman polven koreografit: Veronika Lindberg, Maija Reeta Raumanni, Rea-Liina Brunou ja Soili Huhtakallio.OhjelmaTO 5.5.2016
Avajaiset
Puheita, installaatioita, juhlallisuuksia …


PE 6.5.2016
Liisa Pentti: The Weight of My Heart (esitys) kesto noin 50min
+ Maija Reeta Raumanni haastattelee Liisa Penttiä esityksen jälkeen

LA 7.5.2016
Hanna Järvinen: Moderni, postmoderni, vai nykytanssi? Historioitsijan vallankäytöstä (luento)
Jaana Irmeli Turunen: Silloin, nyt, sitten kun (esitys) kesto noin 35 min
Liisa Pentti: The Weight of My Heart  (esitys)
+ yleisökeskustelu

TO 12.5.2016
Jaana Irmeli Turunen: Silloin, nyt, sitten kun (esitys) kesto noin 35 min
+ Soili Huhtakallio haastattelee Jaana Turusta esityksen jälkeen
Liisa Pentti: La Folia @2016 (esitys) kesto noin 50min
Soili Hämäläinen: Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitos 1983-1995 (alustus + keskustelu)

PE 13.5.2016
Kirsi Monni: Kokemus – rituaalisuus – moniaistisuus: modernin jälkeistä koreografiaa 1980-luvun suomessa (puheenvuoro) + Rea-Liina Brunou haastattelee Kirsi Monnia
Liisa Pentti: La Folia @2016 (esitys) kesto noin 50min

LA 14.5.2016
Annika Tudeer: Me, me, me and me. An exploration into the autobiography of myself, into Oblivia, into being a woman of action, and how I in the end ended up doing what I always wanted to do (luentoesitys/puheenvuoro, language depending on the audience) + Veronika Lindberg haastattelee Annika Tudeeria luennon jälkeen
Liisa Pentti: La Folia @2016 (esitys) kesto noin 50min
Veronika Lindberg, Maija Reeta Raumanni, Rea-Liina Brunou, Soili Huhtakallio: Kasaripaneeli

Tapahtumaa tuki Svenska Kulturfonden.
Kuva: Esko Koivisto


Production: Zodiak – Uuden tanssin keskus, tanssiryhmä Liisa Pentti +Co