Etätanssitunnit neurokirjon aikuisille


Pilottihanke 2022
HankkeestaLiisa Pentti +Co on yhteistyökumppanina Autismisäätiön hankkeessa, jossa suunnitellaan ja toteutetaan etätanssikursseja neurokirjon aikuisille. Hankkeen tavoitteena on lisätä tanssin saavutettavuutta neurokirjon henkilöille ja kokeilla uusia yhteistoiminnan muotoja taide- ja kulttuurialan ja sote-alan toimijoiden välillä. Hankkeessa kehitetään etätanssikursseja yhteistyössä ammattitanssijoiden ja neurokirjon henkilöiden palveluita toteuttavien sote-ammattilaisten kanssa. Kurssit järjestetään syyskaudella 2022.

Autismisäätiö on saanut hankkeelle rahoituksen Taiteen edistämiskeskukselta

.
Kuva: Sari Antikainen