Tanssihanke autismin kirjon nuorille


2015–2016
Hankkeesta
Autismihanke aloitettiin vuoden 2015 alussa yhteistyönä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa. Tanssitunnit autistisille nuorille alkoivat syyskuussa 2015 koreografi Liisa Pentin johdolla. Tanssitunneille osallistuu yhteensä 12 autismin kirjon nuorta. Tanssitunnit pidetään Kaapelitehtaalla kerran viikossa toukokuuhun 2016 asti.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuuksia omaan taiteelliseen ilmaisuun. Yksi hankkeen lopputulema on lyhytelokuva, jonka ohjaa elokuvaohjaaja Sari Antikainen. Elokuvan sisällön keskeinen osa on erilaiset kommunikaatiotavat, joita tunneilla on käytetty. Projektin huipentuu elokuvan ennakkonäytökseen ja hankkeen loppujuhlaan 1.4.2016 Zodiakissa Helsingin Kaapelitehtaalla.

Tanssitunneilla avustavana ohjaajana ja hankkeen asiantuntijana toimii Annina Lindeman Autismisäätiöstä.

Hankkeen tavoitteita

Autististen nuorten on vaikea pärjätä terveille lapsille ja nuorille suunnatuilla tanssitunneilla. Autistinuorille löytyy hyvin vähän mahdollisuuksia harrastaa, saatikka olla itse aktiivisia taiteentekijöitä. Autismin kirjoon kuuluville henkilöille ryhmäkoot tulee olla pieniä ja parhaisiin tuloksiin päästään, jos nuoret voivat työskennellä ajoittain yksilöohjauksessa tanssinohjaajan kanssa.

Hankkeen tavoitteena on antaa autismin kirjon nuorille mahdollisuus harrastaa tanssia ja etsiä tanssitaiteen keinoin väyliä itseilmaisuun ja oman taiteellisen työn toteuttamiseen. Hankkeen aikana pyritään kehittämään edelleen tapoja, joilla tanssia voi ohjata autistisille nuorille. Tavoitteena on tutkia, voiko liikkumisen ja kosketuksen kautta löytää väyliä autististen henkilöiden maailmaan ja voivatko he puolestaan löytää keinoja kommunikoida ja toimia liikkeen välityksellä.

Hankkeen taustaa

Zodiak on työskennellyt tanssin ja liikkeen keinoin autististen nuorten kanssa Autismisäätiössä vuonna 2007 ja Jokiniemen koulussa vuonna 2008 koreografi Liisa Pentin johdolla. Tanssitunnit olivat merkityksellisiä tunneille osallistuneille nuorille. Autismisäätiön henkilökunta ja Jokiniemen koulun opettajat raportoivat, että tanssihetkien myötä nuorten yleinen vireystila kohosi ja ulkopuolisen maailman aistiminen voimistui. Nuorilla oli selvä motivaatio toimintaan ja liikkeet auttoivat heitä luomaan omia mielikuvia sekä yhdistämään tapahtumia ja paikkoja. Lisäksi tanssiminen kehitti nuorten asentotuntoa ja kehon hahmottamista, joiden kanssa lähes kaikilla autisteilla on vaikeuksia.

Hanketta ovat tukeneet Helsingin kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke tehdään yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa ja yhteistyökumppaneina ovat Autismisäätiö, Autismi- ja AspergerliittoKuva: Sari Antikainen
Production: Zodiak – Uuden tanssin keskus, tanssiryhmä Liisa Pentti +Co