Devastating Wildness of Bodies


Tutkimusresidenssi
2007–2009TietoaLiisa Pentti työskenteli Zodiak - Uuden tanssin keskuksen housekoreografina vuosina 2007-2009.  Residenssin aikana hän tutki liikettä kokemuksen ja käsitteiden alueilla. Miten käsite ruumiillistuu? Miten ruumiillinen kokemus tulkitaan käsitteeksi? Kahden kuukauden aikana neljä tanssijaa - Giorgio Convertito, Liisa Pentti, Anni Rissanen ja Mickaël Stoeckel - tutkivat liikkeen ja ajattelun välisiä erilaisia kommunikaatiomuotoja, asettivat itselleen mahdottomia tehtäviä ja loivat tanssittuja miniatyyrejä kehollisen muodonmuutoksen kautta.

Tutkimuksen tulokset esiteltiin yleisölle kolmen päivän aikana maaliskuun 2008 lopussa. Kukin miniatyyriesitys sisälsi temaattisen luennon ja osallistavan osuuden.

Esityspäivät: 26.-28.3.2008, Zodiak Studio C4, Helsinki.
Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, tanssiryhmä Liisa Pentti +Co