VERK
STATUS
OM VERKET


Premiär 3.5.2024
Samarbetet mellan Liisa Pentti + Co och rendezvous fokuserar på dansens tillkomst och känsla, och på den originalitet som föds i mötet mellan dans och musik. Verket är en fortsättning på koreografen Liisa Penttis forskningsresa tillsammans med rendezvous, i frågor kring relationerna mellan dans, musik och rum.


I repertuar
Das Musikalische Opfer – en koreografi för sju dansare och fyra musiker är en öppning mot den stora scenens möjligheter i koreografen Liisa Penttis verk.I repertuar
Liisa Pentti +Co:s och Sirius Teaterns samproduktion Det Bedrägliga Ljuset – och Glömskans Epidemi får sin urpremiär på Teaterhuset Universum 4.11.

Verkets utgångspunkter är professor i konsthistoria Jonathan Crayrns bok 24/7 (2013) samt Pina Bauschs klassiska koreografier 1980 – ein Stück von Pina Bausch (1980) och Walzer (1982).

I repertuar
Verket Neljä x duetto + 1 (Fyra x duett + 1) baserar sig på danslektioner hållna en gång i veckan för ungdomar med olika schatteringar av autism och på de fysiska övningar som utformades under lektionerna och genom vilka deltagarna utvecklade sitt personliga kroppsspråk. Gruppen har arbetat tillsammans sedan år 2015.


I repertuar
Som inspirationskälla för Ref2020 står Brian Enos 54 minuter långa komposition Reflektion (2017). Föreställningen, skapad med sex dansare, vill visa på nya beröringspunkter mellan nutida dans och Enos musik. Dansföreställningen visar helt enkelt att denna meditativa musik är ägnad att föda fram såväl sång som rörelsemässig historicitet.I repertuar
Cloudbody - an ecology of dreams #2 är andra delen av solo-serien som fortsätter att undersöka arbetsmetoder som initierades i verket The Body (2017), metoder som har att göra med bl.a. kroppsliga metamorfoser. Cloudbody är en dialog som uppstår i utrymmet mellan den poetiska kroppen och betraktarna och är även en kroppslig praktik. Dansen i samspel med ljud och videor visar bilder av förändring, nivåer och minnen, och livet efter döden.
I repertuar
Cloudbody - an ecology of dreams #1 är en koreografi för ljud, bild och förnimmelser. Texter, ljud och videor skapar ett fragmentariskt landskap för vakna drömmar. De olika elementen existerar i en samvaro utan hierarkier, ostörda och organiserade, och är inspirerade av molnens egenskaper.Premiär 19.3.2019
Zodiak – Centret för Ny Dans, Helsingfors
I verket Hauraat silmät - Fragile eyes (Sköra ögon) har utgångspunkten varit att omvandla den franska filosofen Hélène Cixous idé om det kvinnliga skrivandets praktik till scenisk handling.

Hauraat silmät - Fragile eyes är ett verk om att andas, att ljuda, att sjunga. Och om rörelse och om språkets förkroppsligande.
Premiär 4.10.2018
Kiasma-teatern, Helsingfors
The Space är en föreställning framförd av sex dansare och två musiker. Därtill används olika videoskärmar som formar en multisensorisk upplevelse. Rörelse, blickar, dans, musik, samt de uppträdandes andning och röster, omskapar Kiasmas teaterutrymme till en ny upplevelse.

The Space är ett landskap som emellanåt ter sig kaotiskt och där skräck men även skönhet vibrerar. The Space är andra delen till verket The Body is a (clear) Place in the Space.Premiär  21.11.2017
Zodiak – Centret för Ny Dans
Liisa Pentti uppförde för första gången sitt soloverk Klaustro - shhh! på KOM-teaterns scen i december 1987. Trettio år senare återskapas och nytolkas verket på Zodiaks scen, i samarbete med koreografen Veronika Lindberg. Den andliga inspirationskällan för det ursprungliga verket var T. S. Eliots diktsamling The Waste Land. De stämningar som dikterna skapade utgjorde utgångspunkten för rörelsematerialet och koreografin.
Premiär 22.9.2017
Cirko, Helsingfors

The Body är en föreställning om skönhet och om dess samtida omöjlighet. Den är en dans om det komplicerade i att definiera fenomen och även en dans om mänsklig skörhet. Den ordlösa dialogen mellan de uppträdande återges indirekt, d.v.s. den synliggörs i rummet och i tiden som en dialog mellan medvetande och kropp.

The Body är första delen i serien The Body is a (clear) Place in the Space (2017-2018).

Premiär 10.6.2017
X Dance -festivalen
Sight Seeing är ett samarbete mellan koreografen Liisa Pentti och tonsättaren och musikern Paul Pignon. Det är en interdisciplinär föreställning där dans, musik och video (i on-line-projicering) ständigt sammansmälter på nya vis. En kamera fäst vid dansarens kropp projicerar bilder i realtid och fungerar som en förlängning av dansarens blick samtidigt som den kommenterar rummet och det som där händer, hela tiden på oväntade sätt.
Premiär 19.10.2016
Kutomo, Helsingfors
Jeux är Vaslav Nijinskij ”försvunna” balett, som uruppfördes i Paris år 1913, bara några veckor före den berömda Våroffer-baletten. Jeux var även Claude Debussys sista orkesterkomposition, som kom att bli musikhistoriens första modernistiska komposition Baletten har däremot förblivit en gåta. Verket finns idag återspeglat enbart i fem fotografier, några bevarade omdömen samt i Debussys musik. Ur detta utgångsläge skapar Liisa Pentti och arbetsgruppen verket på nytt och stöper Jeux i en ny form i futuristisk anda.Premiär 15.4.2016
Mad House Helsinki
Det ursprungliga verket La Folia Melancolia från år 1993 baserar sig Albert Speers dagböcker, vars bärande tema är Speers försök att förstå och skriva om allt det skedda en egen version. Speer var Hitlers försvarsminister och arkitekt.

La Folia @2016 är en rekonstruktion och nutidsförankrad version av teman som den ursprungliga koreografin innehöll. Formen för framförandet är ny, men frågorna som verket ställer, om minne och överlevnad, är återigen aktuella.
Premiär 26.11.2015
Musikhuset, Helsingfors
Liisa Pentti +Co och Sibelius-Akademins NYKY Ensamble förverkligade helhetskonstverket The Sinking of the Titanic i samarbete med Gavin Bryars, som komponerat musiken till verket, samt Philip Jeck. Verket uppfördes i Black Box-utrymmet i Musikhuset i Helsingfors. Kompositionen baserar sig på tragedin då RMS Titanic år 1912 kolliderade med ett isberg. Helheten byggs upp kring frågor som berör förutom förlisningen även den ständiga kampen om hur natur och teknologi kan sammanjämkas.
Premiär 29.4.2015
Zodiak – Centret för Ny Dans, Helsingfors
WDMSNLCA? är en performativ en-aktad dansföreställning vars idé föddes då Liisa Pentti funderade på varför hennes syster inte tycker om modern konst. Soffdynorna man kan sjunka in i återspeglar den moderna konstens väsen och position i en kultur där marknaden och konsten omfamnar varandra. Verket lugnar och smeker sinnena med rörelse, sång och pladder, bjudande samtidigt på överraskande insikter även åt dem som skyggat för nutidskonst. Och det fina är att efter denna föreställning har rädslan garanterat ökat.

Premiär 21.8.2015
Diana-scenen, Helsingfors
Feministiska kultförklarade Blaue Frau firar sitt 10-årsjubileum i ett unikt samarbete med Liisa Pentti, en av den nutida dansens divor. Föreställningen bjuder på en plats där du inte behöver producera någonting, där allt redan finns eller har funnits. En plats efter katastrofen, efter burnouten, efter festen. Publiken välkomnas till en plats där all energi är förbrukad, där något annat kan ta form.
Premiär 24.10.2014
Kiasma / Poikkeustila-evenemang, Helsingfors
Konceptet för denna föreställning baserar sig på Gavin Bryars komposition The Sinking of the Titanic, vars inspirationskälla varit minnet och en tanke om att ljud och tid fortgår för evigt i submarina förhållanden.

Laiva- The Ship är en undervattens-varieté, som ur ovanstående premisser och frågor skapar en föreställning och ett mentalt landskap vars primära premisser utgörs av det vitt spridda populär-material som alluderar till Titanics förlisning.Premiär 23.5.2014
Kulturcentrum Stoa, Helsingfors
Liisas Danst Rosas är en duett utförd av koreograferna Liisa Risu och Liisa Pentti. I verket undersöker de sina rötter inom dansen - varifrån kommer de som danskonstnärer? Hur syns min danshistoria i min kropp? I vilken mån är kroppen ett självständigt konstverk? Och på vilket sätt är kroppen ändå en del av traditionerna?


Premiär 18.10.2013
Medicentrum Lume, Esbo
Den tredje och sista delen i Liisa Pentti +Co:s Spaceparticles-serie sammanför dans, musik och visualitet. Serien baserar sig på Terry Rileys komposition In C från år 1964. Riley är en av pionjärerna inom den minimalistiska musiken. In C hör till klassikerna inom den minimalistiska musiken och har sällan framförts i Finland.

I Spaceparticles #10 uppgår dansarna i musiken: varje dansare är ett instrument som på sitt individuella sätt förverkligar kompositionen.Premiär 28.5.2013
Galleria Augusta, Helsingfors
Spaceparticles #5 är ett verk där dansen, musiken och det visuella blir ett med galleriets utrymmen. Spaceparticles-serien (2012-13) baserar sig på In C (1964), en komposition av Terry Riley som är en av pionjärerna inom minimalistisk musik.

Musikens tid och varaktighet ger ramarna för dansarnas kroppsliga resa och föder en självstyrande enkelhetens koreografi.

Premiär 6.10.2012
Kiasma-teatern, Helsingfors
Info på väg.
Premiär 5.6.2012
Liisa Pentti +Co studio, Helsingfors

Spaceparticles #6 är en konsert för fyra dansare. Den baserar sig på Terry Rileys semialeatoriska komposition In C (1964). Kompositionens delvis öppna form har varit en inspirationskälla för koreografin, i vilken dansen på ett ritualmässigt vis förenar sig med musiken.Premiär 9.11.2011
Liisa Pentti +Co studio, Helsingfors
The Weight of My Heart är en feminin kammarkomedi om kärleken, livet och döden. Den uppträdande, Liisa Pentti, går igenom vardagliga händelser i sitt liv och rekapitulerar i sitt sinne stunder förknippade med hädangångna människor, såväl närstående som mer perifera. Verket är en kärleksförklaring till förmågan att minnas och ett ställningstagande för själva minnet.


Premiär 7.4.2010
Zodiak – Centret för Ny Dans, Helsingfors
Info på väg.


Premiär 2009
Mad House Helsinki
Men of Honour är en dansföreställning om tuffa män, inspirerad av äldre filmer med maffia-tema. Föreställningen utmanar på ett intelligent och spännande vis – i Sopranos-anda – den romantiserande synen på våld, hämnd och död.
I repertuar
Premiär 18.10.2008
Zodiak – Centret för Ny Dans, Helsingfors
Mabel or The Queen of Bones är ett soloverk av Liisa Pentti. Verket är en hyllning till det feminina och till kvinnliga scenkonstnärer vars karisma och känslighet får scenen att leva.

Verket gestaltar en kvinna som varken känner ånger eller samvetsförebråelser. Personen på scenen är en uppfinnare, en diva och en shaman, en blandning av olika arketyper. För dessa typer/gestalter är scenen och olika former av uppträdande livsviktigt, även om de därtill skapar naturliga dramer utanför scenen.Premiär 22.8.2007
Zodiak – Centret för Ny Dans, Helsingfors
Koreografen Liisa Pentti undersöker det främmande, temat och erfarenheten av det obekanta, i sitt grupparbete Die Unheimliche Freundin. ’Unheimlich’ (det kusliga) är det främmande, okända och odefinierade i oss, det som ord inte till fullo kan beskriva.

Verket är inspirerat av Freuds essä Das Unheimliche från år 1919 och av den amerikanska konstnären Robert Longos The Freud Drawings (2000-2002).Premiär 18.5.2006
BodyWord Festival, Sankt Petersburg
Travel är en dansföreställning i en okonventionell omgivning som ger utrymme åt rörelse att existera i sin egen rätt. Efter att ha arbetat intensivt med ljussättningar och scenografi i konventionella teaterutrymmen ville Liisa Pentti skapa en föreställning där publiken kunde uppleva dansarna på ett enklare och mer direkt sätt.

Premiär 2.11.2005
Zodiak – Centret för Ny Dans, Helsingfors
I det här arbetet undersöker Liisa Pentti dialogen mellan abstrakta koncept – såsom bokstäver, siffror och geometriska former – och vår upplevda, materiella verklighet. Utgångspunkten är konflikten mellan konceptuell och känsloladdad dans.


Premiär 28.7.2004
Täydenkuun tanssit -festivalen, Pyhäjärvi
Utgångspunkten för koreografen Liisa Penttis verk Wallpainted Abstractions var de elementära skillnaderna mellan islamisk och västerländsk bildkonst. En annan inspirationskälla har varit den sufiska mysticismen. Inom denna tradition betraktas t.ex. ord som en slöja som avskiljer oss från verkligheten. Samtidigt är orden en förutsättning för logisk tanke. Paradoxen mellan de experimentella och logiska dimensionerna av vårt medvetande är ett återkommande tema i Liisa Penttis arbeten.


Premiär 28.1.2004
Kiasma-teatern, Helsingfors
Info på väg.