Sommar-residens 2023



Liisa Pentti +Co:s ansökan om sommarresidens för 2023 har avslutats. Sammanlagt 18 ansökningar inkom. Den här gången valdes sex konstnärer/arbetsgrupper ut för residenset:

Rapha
ël Beau & Violeta Rodriguez
Jesse Ojajärvi & Anna-Kaarina Jokinen
Siiri Kortelainen & Kaisa Rajahalme
Laura Pietiläinen, Lauri Mattila & Sara Pathirane
Alina Sakko & Oliver Kollberg
Emmi Pennanen

Vi vill gratulera de utvalda konstnärerna och tacka alla sökande för deras intressanta ansökningar. Ansökningsomgången för nästa residens kommer att öppnas igen nästa vår.



Studio



Studio är beläget på Ärtholmen, Skeppsgatan 5 K, där man till sitt förfogande har en 80 m2 stor dansstudio, en aula, samt 25 m2 som fungerar som kontorsutrymme och arbetsrum för mindre grupper. Studio fungerar som ett slags ramverk för danskonstnärerna inom gruppen. Där har man året om förverkligat föreställningar, events, bedrivit undervisning och upprätthållit sommar-residens-verksamhet. I Studio finns en anläggning för ljudåtergivning och dansgolvet är grått.


Se foton från studion här.



Sommar-residens-verksamheten



År 2020 inledde Liisa Pentti +Co en sommar-residens-verksamhet i sin studio. Verksamheten riktar sig till såväl inhemska som utländska dans- och scenkonstnärer samt arbetsgrupper. Syftet med verksamheten är att erbjuda konstnärer och arbetsgrupper ett fridfullt arbetsutrymme. Residenset kan nyttjas t.ex. för forskningsrelaterad verksamhet och för förberedande arbete inför kommande projekt. Som avslutning på residenstiden kan konstnärer även, om de så önskar, anordna en work-in-progress-tillställning eller göra en motsvarande föreställning.