StudioStudio är beläget på Ärtholmen, där man till sitt förfogande har en 80 m2 stor dansstudio, en aula, samt 25 m2 som fungerar som kontorsutrymme och arbetsrum för mindre grupper. Studio fungerar som ett slags ramverk för danskonstnärerna inom gruppen. Där har man året om förverkligat föreställningar, events, bedrivit undervisning och upprätthållit sommar-residens-verksamhet. I Studio finns en anläggning för ljudåtergivning och dansgolvet är grått.


Se foton från studion här.Sommar-residens-verksamhetenÅr 2020 inledde Liisa Pentti +Co en sommar-residens-verksamhet i sin studio. Verksamheten riktar sig till såväl inhemska som utländska dans- och scenkonstnärer samt arbetsgrupper. Syftet med verksamheten är att erbjuda konstnärer och arbetsgrupper ett fridfullt arbetsutrymme. Residenset kan nyttjas t.ex. för forskningsrelaterad verksamhet och för förberedande arbete inför kommande projekt. Som avslutning på residenstiden kan konstnärer även, om de så önskar, anordna en work-in-progress-tillställning eller göra en motsvarande föreställning.
Sommaren 2022
Konstnärer på residens under sommaren 2022:

Matilda Aaltonen
+arbetsgrupp
Ingrid André
Krista Arppo & Tommi Uniluoto
Jenna Broas
+ arbetsgrupp
Sara Grotenfelt
Elsa Heikkilä
+ arbetsgrupp
Selma Hopsu
Mira Kautto
Ella-Noora Koikkalainen
Viki Kontopoulou
+ arbetsgrupp
Katri Liikola
Vilma Mankonen
+ arbetsgrupp
Christopher Williams
+ arbetsgrupp