Verksamhet riktad till professionellaLiisa Pentti har arbetat länge och mångsidigt som lärare, och undervisningen för professionella dans- och scenkonstnärer vilar således på en gedigen grund.


Till gruppens basverksamheter hör morgonundervisning för dansare och skådespelare. Därtill håller Liisa Pentti under veckoslut workshops för såväl professionella som amatörer. I dessa workshops bekantar man sig med hennes danspraktik och med övningar som ansluter till praktiken. Ofta kombinerar övningarna ljud, rörelse och text.

PublikarbeteSyftet med publikarbetet är att nå olika kategorier av potentiella mottagare och att presentera danskonst där den mer sällan ses. I samband med dans-turnéer ordnas även avgiftsfria och lättillgängliga workshops.
Ode-dagOde-dagen är en verksamhetsform som dansgruppen initierade i oktober 2020. Syftet är att föra in nutidsdansen till lättillgängliga ställen och därmed nå en ny publik. I programmet ingår en för alla öppen och avgiftsfri workshop med Liisa Pentti som lärare. I den behandlar man valda teman som finns i det framförda verket. Därutöver hålls en diskussion med och för publiken.Samhällelig verksamhetDen mest etablerade formen av samhällelig verksamhet som Liisa Pentti +Co ägnat sig åt är dansundervisning för ett vitt spektrum av unga autister. Denna undervisning har pågått regelbundet sedan år 2015 och är ett samarbete med Zodiak - Centret för Ny Dans. Från hösten 2022 kommer lektionerna helt och hållet att handtas av dansgruppen. Danslektionerna hålls varje vecka. Dansgruppen har även tillsammans med eleverna skapat två helaftons dansföreställningar, Too much, too young år 2018 och Neljä x duetto + 1 år 2021. 

På våren 2022 besökte Liisa Pentti +Co Kinapori servicecentral där de undervisade människor med minnesstörningar. Därtill håller gruppen en workshop på Tyttöjen talo (Flickornas hus) i Helsingfors.Danslektioner för  autisterUnder lektionerna ägnar man sig åt olika sorters övningar som ofta kombinerar dans med musik. Syftet är att deltagarna, var och en, skapar egna rörelsemönster. Övningarna baserar sig på Liisa Penttis fyrtio år långa erfarenhet av kontakt-improvisation, Todd Alignment-teknik och Body-Mind Centering-metoden.

Lektioner är varje torstag, 2024 säsong börjar den 25.1 i Performancecentrum i Södervik. Om du vill delta, kontakta oss på info@liisapentti.com!

Liisa Pentti +Co är samarbetspartner i Autismisäätiös (Autismstiftelsens) projekt i vilket man planerar och förverkligar danskurser på distans för vuxna med olika former av neurologiska avvikelser. Projektet förverkligas hösten 2022 och dess syfte är att göra det lättare för människor med dessa avvikelser att komma i kontakt med dans. I projektet utprövar man även nya samarbetsformer mellan professionella dansare och dem som inom social- och hälsovården producerar tjänster för individer med olika neurologiska symtom. Autismisäätiö har för projektet fått bidrag från Centret för konstfrämjande.