TEXTER


1

Postmoderni tanssi Suomessa? (online-publikation; artiklar på finska, resumén på svenska kan läsas här)

Toim. Niko Hallikainen & Liisa Pentti


Creating space for Creativity keynote (på engelska, länk till en pdf-fil)

Liisa Pentti, 27.2.2021


Liisa Pentti, NOFOD 12.6. 2019