Events

Lisa Nelson: Tuning Scores
Zodiak, Helsinki

Lisa Nelson: Tuning Scores

1.–5.3.2017 Zodiak, Helsinki

 

 

LABORATORY: TUNING SCORES – composition, communication and the sense of imagination

What do we see when we’re looking at dance? How does composition arise in the body and its environment? The Tuning Scores is a performance research format that focuses on the physical base of the imagination. By altering the way we use our senses while moving and watching movement, we can begin to tease apart the genetic and acquired patterns our senses use to construct our experience.

We will look at ways these patterns influence how and why we move, shape our interaction with our inner and outer environments, and inform both our desire for action and what we “see” when we are attending to anything.

The scores offer tools and a framework for communication and collaboration that is constructed by the players in the act of doing. As a practice of real-time editing and instant replay, Tuning mimics life and is an aesthetic game and self-balancing system that uncovers its intention each time anew.

Performers and creators in all disciples – music, visual arts, theater – are welcome to engage with this practice of seeing and being.

Lisa Nelson is a dance-maker, improvisational performer and collaborative artist who has been exploring the role of the senses in the performance and observation of movement since the early 70s. Stemming from her work with video and dance, she developed an approach to real-time editing and performance she calls Tuning Scores.

She performs, teaches and creates dances in diverse spaces on many continents, and maintains long-term collaborations with other artists, including Steve Paxton, Daniel Lepkoff, Cathy Weis, Scott Smith, and Image Lab—a Tuning Score performance ensemble. She has received several awards including an Alpert Award in the Arts 2002 and a Bessie NY Dance and Performance Award 1987. She lives in Vermont, USA.

The workshop is organised together with Zodiak – Center for New Dance.

From Wednesday to Friday at 17-20, 1 – 3 March
From Saturday to Sunday at 10-15.30, 4 – 5 March
Instructor: Lisa Nelson
Location: Zodiak Studio C4
Duration: 5 sessions / 20 hours
Participation fee: 170 €
Enrolment by 14.2. : http://www.zodiak.fi/en/calendar/lisa-nelson-tuning-scores

 

 

 

Tuning Scores -laboratorio: kompositio, kommunikaatio ja mielikuvituksellisuus

Mitä näemme, kun katsomme tanssia? Miten kompositio ilmentyy kehossa ja sen ympäristössä? Tuning Scores on esitystutkimuksen formaatti, joka keskittyy mielikuvituksen fyysiseen perustaan. Muuttamalla tapaa, jolla käytämme aistejamme liikkuessamme tai katsoessamme liikettä, voimme alkaa kyseenalaistamaan ja muuttamaan niitä geneettisiä ja opittuja malleja, joilla aistit rakentavat kokemustamme.

Työpajassa tutkimme tapoja, joilla nämä mallit vaikuttavat siihen miten ja miksi liikumme, miten ne muodostavat vuorovaikutustamme sisäisten ja ulkoisten ympäristöjen kanssa, vaikuttavat haluumme toimia ja siihen mitä ”näemme” kun kiinnitämme huomiota asioihin.

Lisa Nelson on koreografi ja improvisatorinen esiintyjä, joka on tutkinut aistien merkitystä esiintymisessä ja liikkeen havainnoinnissa 70-luvulta lähtien. Videoon ja tanssiin liittyvän työnsä pohjalta hän on kehittänyt Tuning Scores nimellä kulkevan lähestymistavan reaaliaikaiseen editointiin ja esiintymiseen. Nelson esiintyy, opettaa ja luo tanssia eri puolilla maailmaa ja tekee yhteistyötä muun muassa Steve Paxtonin, Daniel Lepkoffin, Cathy Weisin ja Scott Smithin kanssa, sekä työskentelee yhdessä Tuning Score -metodin esitysryhmän Image Labin kanssa.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa.

Keskiviikosta perjantaihin klo 17-20, 1.-3.3.
Lauantaista sunnuntaihin klo 10-15.30, 4.-5.3.
Ohjaaja: Lisa Nelson
Paikka: Zodiak Studio C4
Kesto: 5 krt / 20 h
Hinta: 170 €
Ilmoittautuminen 14.2. mennessä: http://www.zodiak.fi/kalenteri/lisa-nelson-tuning-scores

 

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com