Events

Liisa Pentti workshop at Eskus

Liisa Pentti workshop 12.-13.4.

 

 

 

 

 

 

“The mind has the body as its object”
Ote fyysikko Karen Baradin haastattelusta

Liisa Pentti ohjaa kahden päivän työpajan Esitystaiteen keskuksessa Suvilahdessa 12.-13.4.

Työpaja pohjautuu seuraaville kysymyksille: Voimmeko luoda liikettä, joka on kielen, kulttuuristen kuvien ja niiden merkitysten ulkopuolella? Liikettä, joka luottaa omaan olemassaoloonsa ilman ulkopuolisia merkityksiä. Miten tietoisuuden rajamailla oleva kehollinen tieto voi synnyttää uusia merkityksiä? Mikä on kielen ja merkityksen suhde ja miten kieli vaikuttaa tanssiimme? Miten tanssimme musiikkiin?

Kehomme paljaus sisältää valtavan määrän liikkeellistä tietoa, kokemusta ja opittuja malleja. Se sisältää myös vaikeasti tavoitettavan ja kuvailtavan minuuden, joka on muuttuva ja muuntautuva. Työskentelemme näiden monimutkaisten kysymysten kautta nousevien liikkeellisten olomuotojen kanssa, yllätyksiä unohtamatta.

Koreografi Liisa Pentti on työskennellyt pitkään tanssia ja kieltä yhdistävien merkitystenantojen parissa. Hän on käyttänyt puhuttua ja kirjoitettua tekstiä lukuisissa töissään, muun muassa uusimmassa teoksessaan Hauraat silmät – Fragile eyes (2019) sekä Why Does My Sister Not Like Contemporary Art – (2014) ja Mabel – The Queen of Bones (2008) -teoksissaan.

Kurssi sopii tanssin ja teatterin ammattilaisille, opiskelijoille, edistyneille harrastajille sekä kaikille liikkeen mahdollisuuksista kiinnostuneille.

Aika: Perjantai 12.4. klo 17.30-20 ja lauantai 13.4. klo 10-13.30
Paikka: Esitystaiteen keskus, Suvilahti (Rakennus nro 6 ”Puhdistamo”, toinen kerros)
Ohjaaja: Liisa Pentti
Työpajan kielet: suomi ja englanti
Hinta: 65 €
Viimeinen peruutuspäivä: 8.4.2019
Ilmoittaudu kurssille 8.4. mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@liisapentti.com

“The mind has the body as its object”
Excerpt form an interview with physician Karen Barad”

Choreographer and artistic director Liisa Pentti leads a movement workshop at Eskus – Performance Center at Suvilahti, Helsinki.

The workshop is based on the following questions: can we create movement that does not submit to the meanings of language and cultural images? Movement that trusts its own existence without outside meanings. How does the bodily knowledge in the borders of consciousness create new meanings? What is the relationship between language and meaning and how does language influence our dancing? How do we dance to music?

The rawness of our body holds a vast amount of kinesthetic information, experience and learned patterns. It also holds the elusive and indescribable self, constantly changing and transforming. The workshop will concentrate on these themes and the kinesthetic shapes arising from them, not forgetting surprises.

Liisa Pentti has worked extensively with meanings that combine dance and language. She has used spoken and written text in many of her works, amongst others Hauraat silmät – Fragile eyes (2019), Why Does My Sister Not Like Contemporary Art (2014) and Mabel – The Queen of Bones (2008).

The workshop is open to dance and theatre professionals and students and everyone interested in the possibilities of movement.

Time: Friday 12.4. at 17.30-20 and Saturday 13.4. at 10-13.30
Location: Eskus – Performance Center, Suvilahti (Building no 6 ”Puhdistamo”, second floor)
Instructor: Liisa Pentti
Workshop languages: Finnish and English
Price: 65 €
Last day to cancel: 8.4.2019
Sign up for the workshop by 8.4. by sending an email to the address info@liisapentti.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com