All Posts By

liisapentti.com

The Weight of My Heart at Juuret festival in Outokumpu

By Events

Liisa Pentti will perform here solo work The Weight of My Heart at Juuret-festival in Outokumpu.

Through a minimalistic form the work recollects ordinary events in Liisa Pentti’s life and of those near and far who have passed away. She creates a floating landscape of personal stories transforming into larger-than-life fiction. Since we are living in times of changes and unpredictability the basic questions are coming to the surface, Liisa Pentti needed to ask the questions: “Can we live in peace with our dead and if so, how? Can we laugh with them and imagine our dearest ones happy on the other side? And what about love?” In this solo, Liisa Pentti is creating a dialogue with her audience in a direct and uncompromizing way.

Click here for the programme of the festival: https://www.facebook.com/events/1715216758498587/

Liisa Pentti, Veronika Lindberg: Klaustro – shhh! Zodiak – Center for New Dance

By Events

In December 1987, Liisa Pentti performed her first solo work in Finland as a young choreographer and as a member of Zodiak Presents collective. The piece was entitled Klaustro and it was performed on the stage of the KOM Theatre. Now, 30 years later, the performance is re-enacted in Zodiak Stage in collaboration with the young choreographer Veronika Lindberg.

The inspiration of the original performance was The Waste Land by T. S. Eliot, the atmospheres of which provided the foundation for the movement material and the choreography.

In the new interpretation, Pentti and Lindberg focus on themes that arise from Klaustro’s original version: the memory and the history imbedded in the body, loneliness, a jump, lightness, shadow, death, aging, nostalgia and the present moment.

Performances 21.-26.11.2017 at Zodiak – Center for New Dance

More information here: http://www.zodiak.fi/en/calendar/klaustro-shhh

Klaustro – shhh!

By Performances, Works

Klaustro – shhh!

Premiere: 21.11.2017, Zodiak – Center for new dance, Helsinki
Other performances: 22.11. at 7 pm | 24.11. at 7 pm | 25.11. at 7pm | 26.11. at 5 pm

Choreography and concept: Veronika Lindberg, Liisa Pentti
Dance: Liisa Pentti
Lighting design: Mia Kivinen
Sound design: Markus Lindén
Production: Zodiak – Center for New Dance, Liisa Pentti +Co
Photos: Sanna Kaesmae

 

“This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper”

– T.S.Eliot: The Hollow Men

In December 1987, Liisa Pentti performed her first solo work in Finland as a young choreographer and as a member of Zodiak Presents collective. The piece was entitled Klaustro and it was performed on the stage of the KOM Theatre. Now, 30 years later, the performance is re-enacted in Zodiak Stage in collaboration with the young choreographer Veronika Lindberg.

The inspiration of the original performance was The Waste Land by T. S. Eliot, the atmospheres of which provided the foundation for the movement material and the choreography.

In the new interpretation, Pentti and Lindberg focus on themes that arise from Klaustro’s original version: the memory and the history imbedded in the body, loneliness, a jump, lightness, shadow, death, aging, nostalgia and the present moment.

Choreographer Liisa Pentti is one of the pioneers of Finnish contemporary dance, and also of Zodiak. Veronika Lindberg graduated as a choreographer from the Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki in spring 2016.

 

 

“This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper”

– T.S.Eliot: The Hollow Men

Liisa Pentti esitti joulukuussa 1987 KOM-teatterin näyttämöllä sooloteoksen Klaustro. Se oli Liisa Pentin ensimmäinen kokoillan soolo vastaperustetun Zodiak Presents -yhdistyksen jäsenenä. Nyt, 30 vuotta myöhemmin, teos syntyy Zodiakin näyttämölle uudelleentulkittuna, yhteistyössä nuoren polven koreografin Veronika Lindbergin kanssa.

Alkuperäisen teoksen henkisenä alkuunpanijana oli T.S. Eliotin runokokoelma The Waste Land (suom. Autio maa), jonka runojen synnyttämiin tunnelmiin liikemateriaali ja koreografia pohjautuivat.

Klaustro – shhh! poikkeaa uudelleentulkintojen perinteestä. Sen sijaan että alkuperäinen esittäjä siirtäisi teoksensa uudelle sukupolvelle, teoksen esittää tälläkin kertaa Pentti itse. Veronika Lindberg on teoksessa mukana koreografina, ja uusi tulkinta syntyy kahden eri koreografisukupolven edustajan vuoropuheluna.

Pentti ja Lindberg tarttuvat uudelleentulkinnassaan teemoihin, jotka nousevat Klaustron alkuperäisestä versiosta: kehon muisti ja historia, yksinäisyys, hyppy, keveys, varjo, kuolema, vanheneminen, nostalgia, tämä hetki.

Edelleen aktiivisesti koreografina toimiva Liisa Pentti kuuluu suomalaisen nykytanssin ja Zodiakin pioneereihin. Veronika Lindberg valmistui koreografiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta keväällä 2016.

Konsepti ja koreografia: Veronika Lindberg, Liisa Pentti
Tanssi: Liisa Pentti
Valosuunnittelu: Mia Kivinen
Äänisuunnittelu: Markus Lindén
Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Liisa Pentti +Co
Valokuvat: Sanna Kaesmae

Ensi-ilta: 21.11.2017, Zodiak – Uuden tanssin keskus, Helsinki

The Body
Cirkon Maneesi, Suvilahti, Helsinki

By Events

The Body on esitys kauneudesta ja tuon kauneuden samanaikaisesta mahdottomuudesta. Se on tanssi merkityksenannon monimutkaisuudesta ja inhimillisestä hauraudesta.

Teoksessa on kaksi toisiinsa nivoutuvaa teemaa: menneisyyden ja tulevaisuuden samanaikaisuus sekä aistimellisuuden ja ajatuksen yhteentörmäys. Esiintyjät luovat kehollisia muodonmuutoksia, jotka resonoivat ajatonta ja ikiaikaista sekä toisaalta hetkellisyyttä ja kaiken katoavaisuutta.

Liisa Pentin duettoteos palkitun tanskalaisen esitystaiteilijan Bo Madvigin kanssa nostaa nimensä mukaisesti valokeilaan kehon. Esiintyjien sanaton vuoropuhelu ei esitä vaan tuo näkyväksi mielen ja kehon dialogin tilassa ja ajassa. Sisältä nouseva liike tutkii kehon mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia tilassa. Mitä näemme kun katsomme kehoa? Osaammeko katsoa kehoa merkityksistä vapaana? Ja onko se ylipäänsä tarpeellista?

Meri Ekolan valosuunnittelu luo poikkeuksellisen hienoon esitystilaan, Cirkon Maneesiin, muuttuvia tilanteita, joissa kehot nousevat esiin ja tulevat nähdyiksi. Äänisuunnittelija Jouni Tauriainen on luonut merkityksiä pakenevan ajattoman äänirihmaston, joka yhdistyy pukusuunnittelija Tua Helven kuulaisiin esiintymisasuihin ja Tsaikovskin värisevään D-duuri viulukonserttoon.

The Body on ensimmäinen osa vuosina 2017-18 syntyvästä teossarjasta The Body is a (clear) Place in the Space. Teossarja tutkii kehon ja tilan muodonmuutoksia esitystilanteessa, vuorovaikutuksessa yleisön kanssa.

Konsepti Liisa Pentti
Esiintyjät Bo Madvig (DK), Liisa Pentti
Valosuunnittelu Meri Ekola
Äänisuunnittelu Jouni Tauriainen
Pukusuunnittelu Tua Helve
Tuottaja Inari Pesonen
Tuotanto Liisa Pentti +Co
Esitystä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kaupunki, Pohjoismainen kulttuuripiste sekä Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto.

Liput: 25 / 10 €
Lippuja myy Holvi: https://holvi.com/shop/liisapentti/

The Body is a performance about beauty and its simultaneous impossibility; about the complexity of signifying and about human fragility.

The work has two intertwining themes: the simultaneity of the past and the future and the collision of thought and sensoriality. The performers create bodily transformations that resonate the timeless and eternal as well as the fleeting nature of life.

Liisa Pentti’s duet with the award-winning Danish performance artist Bo Madvig lets the body to take centre stage. The unspoken dialogue between the performers does not present but rather makes visible the interaction between mind and body in time and space. The movement arising from within examines the possibilities and impossibilities of bodies in space. What do we see when we look at the body? Are we able to look at it as separate from signifying? And is it at all necessary to do so?

The lighting design by Meri Ekola creates different situations for the bodies to be present and seen in the especially magnificent performance space of the Cirko Maneesi. Jouni Tauriainen has created a timeless network of sounds that coalesce into the transparent costume design by Tua Helve and the tremulous Violin Concerto in D Major by Tchaikovsky.

The Body is the first part of a performance series happening in the years 2017 and 18 called The Body is a (clear) Place in the Space. The series investigates the metamorphosis of bodies and space in a performance, with the presence of an audience.

Concept Liisa Pentti
Performers Bo Madvig (DK), Liisa Pentti
Lighting design Meri Ekola
Sound design Jouni Tauriainen
Costume design Tua Helve
Producer Inari Pesonen
Production Liisa Pentti +Co
Supported by The Arts Promotion Centre Finland, the City of Helsinki, Nordic Culture Point and the Finnish-Danish Cultural Foundation.

Tickets: 25 / 10 €
Tickets are sold in Holvi: https://holvi.com/shop/liisapentti/

Sight Seeing
Open Your Art 2017 -festival, Vantaa

By Events

Monitaiteellinen tapahtuma ensi kertaa ikinä Vantaalla elo-syyskuun vaihteessa.

Maanantai 28.8.
Avajaispäivä
Tanssityöpaja: Edwin Mokaya / Contemporary dance 18:00-19:30 – 5 €
Edwin Mokaya / African dance 19:30-21:00 – 5 €
Tapahtuman fb-sivu: https://www.facebook.com/events/1426028734144285/?fref=ts

Tiistai 29.8.
Tanssityöpaja: Kirsi Tikka / Body Dialogy 10:30-12:00 – 8 €
Tapahtuman fb-sivu: https://www.facebook.com/events/1614029851952248/?fref=ts
Teatteri- ja tanssityöpaja: Tuula Turunen / Tanssin ja kuvataiteen sukulaisuus 17:00-20:00 – 7 €
Tapahtuman fb-sivu: https://www.facebook.com/events/858429684322627/?fref=ts
Tanssityöpaja: Daniele Varallo / Ballroom dance 17:30-19 – 12 €
Daniele Varallo / Kontakti-improvisaatio 19-20:30 – 12 €
Tapahtuman fb-sivu:https://www.facebook.com/events/1212612045511594/?fref=ts
Kuvataidetyöpaja: Elissa Eriksson / Rahamosaiikki 16:00-19:00 – vapaa pääsy
Musiikkiesitys: Dame Emil & Peter Juhan 18:00-19:00 -vapaa pääsy

Keskiviikko 30.8.
Tanssityöpaja: Kirsi Tikka / Body Dialogy 10:30-12:00 – 8 €
Tanssityöpaja: Daniele Varallo / Ballroom dance 17:30-19 – 12 €
Daniele Varallo / kontakti-improvisaatio 19-20:30 – 12 €
Avoin esitys: Tuomas Piipponen / Siitymä 18:00-20:00 – vapaa pääsy
Tapahtuman fb-sivu: https://www.facebook.com/events/343283026129024/

Torstai 31.8.
Tanssityöpaja: Sally Davidson / All bodies speak – DanceAbility Workshop 15:00-17:00 – vapaa pääsy
Tanssityöpaja: Marcus Tari / Lattiatekniikka ja parityöskentely-kurssi
Edistyneet/ammattilaiset 17:00-19:00 – 10 €, pakettihinta viikon kolmelle työpajalle 25 €
Aloittelijat 19:00-20:30 – 10 €, pakettihinta viikon kolmelle työpajalle 25 €
Tapahtuman fb-sivu: https://www.facebook.com/events/1147658812000314/?fref=ts
Tanssityöpaja: Elissa Eriksson / Rahamosaiikki 16:00-19:00 – vapaa pääsy

Perjantai 1.9.
Työpaja: Marcus Tari / Lattiatekniikka ja parityöskentely-kurssi
Edistyneet/ammattilaiset 15:00-17:00 – 10 €, pakettihinta viikon kolmelle työpajalle 25 €
Aloittelijat 17:00-18:30 – 10 €, pakettihinta viikon kolmelle työpajalle 25 €
Elävä installaatio: Ida Cedercreutz, Irina Lishchina ja Tuomas Lukka / Syviin Vesiin 19:00-20:00 – vapaa pääsy
Elävä installaatio: Geneva Rosett-Hafter, Marja Koponen / Cyclical Enclosure 19:00-20:00 – vapaa pääsy

Lauantai 2.9.
Työpaja: Marcus Tari / Lattiatekniikka ja parityöskentely-kurssi
Edistyneet/ammattilaiset 10:00-12:00 – 10 €, pakettihinta viikon kolmelle työpajalle 25 €
Aloittelijat 12:00-13:30 – 10 €, pakettihinta viikon kolmelle työpajalle 25 €

Päätapahtuma 2.9 – sisäänpääsy 5 €, alle 4 v. ilmaiseksi

15-16 Win by vision -kuvataidebattle
Kuvataidekilpailu, jossa taiteilijat ottavat toisistaan mittaa yleisön edessä. Paras voittakoon!
16:30-17:30 Lyhytelokuvateatteri
Lyhytelokuvien teemana taide, sadut, tanssi ja ihmisyyden monet kasvot.
18-19 Tanssiesitys
Ohjelmassa nykytanssiesityksiä, jotka soveltuvat kaikenikäisille
19 Jamit
Musiikkia, vapaata tanssia

Sunnuntai 3.9.
Monitaiteellinen työpaja: Ursula Hallas / Syksy 12:00-14:00 – 10 €
Tapahtuman fb-sivu: https://www.facebook.com/events/419539308442262/?fref=ts
Tanssityöpaja: Byron Cox / Flows of a river – tuoreita välineitä improvisaatioon 16:00-19:00 – 15 €
Tapahtuman fb-sivu: https://www.facebook.com/events/1438488746234270/?fref=ts

The Body

By Performances, Works

The Body is a (clear) Place in the Space, part 1: The Body

Premiere: Fri 22.9.2017, Cirko, Helsinki
Other performances: 23.9. at 7 pm | 24.9. at 4 pm | 27.9. at 7 pm | 28.9. at 7 pm | 29.9. at 7 pm

Concept Liisa Pentti
Performers Bo Madvig (DK), Liisa Pentti
Lighting design Meri Ekola
Sound design Jouni Tauriainen
Costume design Tua Helve
Producer Inari Pesonen
Photos Uupi Tirronen
Production Liisa Pentti +Co
Supported by The Arts Promotion Centre Finland, the City of Helsinki, Nordic Culture Point and the Finnish-Danish Cultural Foundation.

The Body is a performance about beauty and its simultaneous impossibility; about the complexity of signifying and about human fragility.

The work has two intertwining themes: the simultaneity of the past and the future and the collision of thought and sensoriality. The performers create bodily transformations that resonate the timeless and eternal as well as the fleeting nature of life.

Liisa Pentti’s duet with the award-winning Danish performance artist Bo Madvig lets the body to take centre stage. The unspoken dialogue between the performers does not present but rather makes visible the interaction between mind and body in time and space. The movement arising from within examines the possibilities and impossibilities of bodies in space. What do we see when we look at the body? Are we able to look at it as separate from signifying? And is it at all necessary to do so?

The lighting design by Meri Ekola creates different situations for the bodies to be present and seen in the especially magnificent performance space of the Cirko Maneesi. Jouni Tauriainen has created a timeless network of sounds that coalesce into the transparent costume design by Tua Helve and the tremulous Violin Concerto in D Major by Tchaikovsky.

The Body is the first part of a performance series happening in the years 2017 and 18 called The Body is a (clear) Place in the Space. The series investigates the metamorphosis of bodies and space in a performance, with the presence of an audience.

 

The Body on esitys kauneudesta ja tuon kauneuden samanaikaisesta mahdottomuudesta. Se on tanssi merkityksenannon monimutkaisuudesta ja inhimillisestä hauraudesta.

Teoksessa on kaksi toisiinsa nivoutuvaa teemaa: menneisyyden ja tulevaisuuden samanaikaisuus sekä aistimellisuuden ja ajatuksen yhteentörmäys. Esiintyjät luovat kehollisia muodonmuutoksia, jotka resonoivat ajatonta ja ikiaikaista sekä toisaalta hetkellisyyttä ja kaiken katoavaisuutta.

Liisa Pentin duettoteos palkitun tanskalaisen esitystaiteilijan Bo Madvigin kanssa nostaa nimensä mukaisesti valokeilaan kehon. Esiintyjien sanaton vuoropuhelu ei esitä vaan tuo näkyväksi mielen ja kehon dialogin tilassa ja ajassa. Sisältä nouseva liike tutkii kehon mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia tilassa. Mitä näemme kun katsomme kehoa? Osaammeko katsoa kehoa merkityksistä vapaana? Ja onko se ylipäänsä tarpeellista?

Meri Ekolan valosuunnittelu luo poikkeuksellisen hienoon esitystilaan, Cirkon Maneesiin, muuttuvia tilanteita, joissa kehot nousevat esiin ja tulevat nähdyiksi. Äänisuunnittelija Jouni Tauriainen on luonut merkityksiä pakenevan ajattoman äänirihmaston, joka yhdistyy pukusuunnittelija Tua Helven kuulaisiin esiintymisasuihin ja Tsaikovskin värisevään D-duuri viulukonserttoon.

The Body on ensimmäinen osa vuosina 2017-18 syntyvästä teossarjasta The Body is a (clear) Place in the Space. Teossarja tutkii kehon ja tilan muodonmuutoksia esitystilanteessa, vuorovaikutuksessa yleisön kanssa.

 

Frontiers of Dance and Health
Bluecoat, Liverpool

By Events

Choreographer Liisa Pentti takes part in the two-day symposium Frontiers of Dance and Health 10.-11.5.2017. She will be presenting her teaching project among young people with autism.

Frontiers of Dance and Health takes place at The Bluecoat in the centre of Liverpool, England. The symposium enables practitioners to share ways in which they create relationships in both one-to-one contexts and in groups.

Frontiers of Dance and Health is supported by Cheshire Dance, hosted by Liverpool Improvisation Collective (LIC) as part of the Inhabit project; a partnership with Bluecoat, Liverpool’s Centre for the Contemporary Arts.

 

 

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com