All Posts By

liisapentti.com

Tanssitunnit autismin kirjon nuorille jatkuvat Zodiakissa

By Events

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2015 alkaneet viikottaiset tanssitunnit autismin kirjon nuorille jatkuvat 31.1. Zodiakissa. Tunteja ohjaavat Liisa Pentti, Tuula Turunen ja Laura Sorvari.

Opetuksen tavoitteena on tarjota tanssitunteja, joiden aikana jokainen kurssilainen voi kykyjensä mukaan osallistua tunnin kulkuun ja nauttia tanssimisesta ja liikkeestä. Tunneilla tehdään monenlaisia tanssia ja musiikkia yhdistäviä harjoituksia, jotka pohjautuvat kontakti-improvisaation, Todd-alignement-tekniikkaan ja Body Mind Centering –menetelmään. Lisäksi harjoitellaan lyhyitä tanssisarjoja ja oman liikkeen tuottamista.

Lue lisää täältä
Kuva: Sari Antikainen

Hauraat silmät – Fragile eyes

By Performances, Works

Hauraat silmät – Fragile eyes

 

Premiere: 19.3.2019 at Zodiak – Center For New Dance, Helsinki
Read Liisa Pentti´s interview about Fragile eyes

We should write (act) as we dream; we should even try and write (act), we should all do it for ourselves, it’s very healthy, because it’s the only place where we never lie. At night we don’t lie. Now if we think that our whole lives are built on lying – they are strange buildings – we should try and write (act) as our dreams teach us; shamelessly, fearlessly, and by facing what is inside very human being-sheer violence, disgust, terror, shit, invention, poetry.
 after Hélène Cixous

Fragile Eyes, based on The Laugh of the Medusa (1975) by the French philosopher and author Hélène Cixous, combines dance, text and music. The book, a feminist classic, has inspired numerous women and female artists to take a stance against the patriarchality of the Western culture.

“Write! Writing is for you, you are for you; your body is yours, take it.”

In her book, Cixous speaks about writing in a language particular to women and encourages women to own their bodies and experiences ­­– and the writing born through them. 40 years after its publication, Cixous’ thinking is no less topical, because women’s liberation is still not an absolute value. The Laugh of the Medusa highlights the fragility of what has been achieved, but also how the achievements are defended and maintained.

Fragile Eyes takes the themes explored by Cixous onto the level of performative action and dreamlike logic. The performance in an immersive fabric where the audioscape and situations, new texts and songs inspired by Cixous’ thinking evoke hallucinatory states of being. Its dreamlike, absurd atmosphere is created when everyday occurrences merge with fantasy. The performance navigates the borderlines between various performing arts yet refuses to lock itself into any single genre.

Concept and direction: Liisa Pentti
Performers: Sonja Ahlfors, Bo Madvig, Marlon Moilanen, Pinja Poropudas, Klara Wenner Tångring, Joanna Wingren
Lighting design: Meri Ekola
Sound design: Jouni Tauriainen
Set design: Fabian Nyberg
Costume design: Ingvill Fossheim
Dramaturge: Titta Halinen
Outside Eye: Rea-Liina Brunou
Producer: Inari Pesonen
Production: Liisa Pentti +Co, Zodiak – Center for New Dance
Photo: Mia Kivinen

Hauraat silmät – Fragile eyes on tanssia, tekstiä ja musiikkia yhdistävä esitys, jonka lähtökohtana on ranskalaisen filosofin ja kirjailijan Hélène Cixous’n teos Medusan nauru (1975). Kirja on feministinen klassikko, joka aikanaan inspiroi monia naisia ja naistaiteilijoita suoriin kannanottoihin  länsimaisen kulttuurin miesvaltaisuutta vastaan.

“Kirjoita! Kirjoittaminen on sinua varten, sinä olet itseäsi varten, ruumiisi kuuluu sinulle, tartu siihen!“

Teoksessaan Cixous puhuu erityisesti kirjoittamisesta naisen kielellä ja kannustaa naista omistamaan oman ruumiinsa kokemuksineen ja niiden kautta syntyvän kirjoituksen. 40 vuotta ilmestymisensä jälkeen Cixous’n ajatukset ovat edelleen ajankohtaisia, sillä naisen vapaus ei ole itseisarvo. Teos tuo esille sen haurauden, joka liittyy saavutettuihin etuihin, mutta myös niiden puolustamiseen ja ylläpitämiseen.

Hauraat silmät -esitys siirtää Cixous’n teemat performatiivisen toiminnan ja unen tasolle. Teos on immersiivinen kudos, jossa äänimaailma ja Cixous’n tekstien pohjalta kehittyneet tilanteet, uudet tekstit ja laulut synnyttävät hallusinaation kaltaisia olotiloja. Sen unenomaisen absurdi tunnelma syntyy kun arjen realismi yhdistyy fantasiaan. Esitys liikkuu eri esitystaiteiden rajapinnoilla ja väleissä, sijoittumatta mihinkään yksittäiseen genreen.

Muistojen pinnalla – Flytande minnen

By Projects, Works

Muistojen pinnalla – Flytande minnen

Muistojen pinnalla on Liisa Pentti +Co:n uusi yleisötyöprojekti, jonka pilottivaihe toteutetaan marras-joulukuussa 2018 Vaasassa. Liisa Pentti sekä tanssinopettaja Viivi Sjöblom työskentelevät 27.11.-11.12. Helsingbyn ruotsinkielisessä päiväkodissa 6-vuotiaiden esikoululaisten ryhmän kanssa.

Projektin teemoja ovat suhtautuminen muukalaisuuteen, maahanmuuttoon ja vierauteen. Idea projektiin tuli Liisa Pentti +Co:n vuonna 2015 toteuttaman tanssiteoksen The Sinking of the Titanic inspiroimana. Vuonna 2015 alkanut ja yhä kasvava pakolaisten virta Eurooppaan on asettanut kulttuurimme kasvokkain arvojensa kanssa ja tulee vaikuttamaan vahvasti suomalaisen ja eurooppalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen. Titanicin kohtalo tuntuu jälleen ajankohtaiselta. Eurooppaan pyrkivistä pakolaisista puhuessa saattaa olla helppo unohtaa, että myös Suomesta on lähdetty ulkomaille niin vaikeiden olosuhteiden pakottamana kuin paremman elämän toivossa.

Suurin osa Suomesta aikanaan Yhdysvaltoihin lähteneistä olivat kotoisin Pohjanmaalta. Tämän takia projekti haluttiin aloittaa Vaasasta. Tärkeä osa Muistojen pinnalla -projektia on arkistomateriaaliin tutustuminen; Svenska litteratursällskapet -seuran arkistosta löytyneet materiaalit Pohjanmaalta Amerikkaan 1900-luvun alussa lähteneistä toimivat työskentelyn tekstuaalisena pohjana. Arkistossa säilyneet henkilökohtaiset kirjeet ja päiväkirjat tuovat maastamuuton konkretian esiin arkisella tavalla. Arkistomateriaalin pohjalta nousevat tarinat tutustuttavat lapset omaan paikalliseen historiaan. Lapset muodostavat liikkeen ja musiikin avulla omakohtaisen suhteen paikallishistoriaan ja myös nykyhetkessä tapahtuvaan maastamuuttoon.

Tarinoiden pohjalta Liisa Pentti ja Viivi Sjöblom työskentelevät esikoululaisryhmän kanssa liikkeen ja kuvien kautta. Kertomusten inspiroimana lapset luovat omaa liikkeellistä sanastoaan, johon liittyy myös piirtämistä ja askartelua. Työskentely on lapsesta lähtevää ja kannustaa liikkumiseen ja keholliseen luovuuteen.

Muistojen pinnalla -projekti toteutetaan yhteistyössä Helsingbyn ruotsinkielisen päiväkodin ja Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen kanssa.

Tukijat: Svenska Kulturfonden ja Pohjanmaan tanssin aluekeskus.

 

 

Kuvat: Wikimedia Commons ja Viivi Sjöblom

Muistojen pinnalla – Flytande minnen

By Events

 

 

 

 

 

 

 

Muistojen pinnalla on Liisa Pentti +Co:n uusi yleisötyöprojekti, jonka pilottivaihe toteutetaan marras-joulukuussa 2018 Vaasassa. Liisa Pentti sekä tanssinopettaja Viivi Sjöblom työskentelevät 27.11.-11.12. Helsingbyn ruotsinkielisessä päiväkodissa 6-vuotiaiden esikoululaisten ryhmän kanssa.

Projektin teemoja ovat suhtautuminen muukalaisuuteen, maahanmuuttoon ja vierauteen. Idea projektiin tuli Liisa Pentti +Co:n vuonna 2015 toteuttaman tanssiteoksen The Sinking of the Titanic inspiroimana.

Muistojen pinnalla -projekti toteutetaan yhteistyössä Helsingbyn ruotsinkielisen päiväkodin ja Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen kanssa.

Tukijat: Svenska Kulturfonden ja Pohjanmaan tanssin aluekeskus.

Lue lisää projektista

Open Audition in Helsinki

By Events

Liisa Pentti +Co holds an open audition on Sat 3rd November at 11 am – 4 pm. The audition will be held at Zodiak studio B2 (address: Cable Factory, Tallberginkatu 1 B, 00180 Helsinki).

We are looking for 1 to 2 performers for a production called Fragile Eyes – Hauraat Silmät (working title) that premieres 19th March 2019 as well as for another production that premieres in 2020 in Helsinki. Rehearsals for Fragile Eyes start on 14th January 2019. A monthly salary is paid and the duration of the work is about 2 months for both productions.

We are looking for professional dancers, actors and performers of different types and ages.

Sign up for the audition by sending an email to info@liisapentti.com. Please attach your CV and a photo of yourself.

Performance of Klaustro – shhh! at Barker-teatteri, Turku

By Events

 

 

 

 

 

 

Klaustro – shhh!
27th October 2018 at 7 pm
Barker-teatteri, Virusmäentie 64, 20300 Turku
Barker-teatteri 
Facebook event

Klaustro – shhh! is a new interpretation of a work performed 30 years ago: Liisa Pentti‘s first solo work in Finland called Klaustro. Performed in December 1987, the original work draws inspiration from The Waste Land by T.S. Eliot, the atmospheres of which provided the foundation for the movement material and the choreography.

Revisited by Liisa Pentti and Veronika Lindberg in November 2017, the work focuses on themes that arise from Klaustro’s original version: the memory and the history imbedded in the body, loneliness, a jump, lightness, shadow, death, aging, nostalgia and the present moment. Klaustro – shhh! is performed by Liisa Pentti, making the piece stand out from the genre of re-enactments and new interpretations of works.

Premiere: 21st November 2017 at Zodiak – Center for new dance.
Read more here.
Photo: Sanna Kaesmae

Tila, tanssi ja arkkitehtuuri -keskustelutilaisuus Kiasmassa

By Events

20.10. klo 13-14
Kiasman seminaarihuone

Tila, tanssi ja arkkitehtuuri

Tunnin mittaisessa keskustelutilaisuudessa koreografit Liisa Pentti ja Janina Rajakangas keskustelevat työstään ja suhteestaan tilaan sekä arkkitehtuuriin. Asiantuntijavieraana tilaisuudessa on professori ja arkkitehti SAFA Jenni Reuter. Tilaisuuteen on vapaa pääsy!

Keskustelutilaisuus liittyy Liisa Pentti +Co:n uuteen teokseen The Space, jonka esitykset ovat Kiasma-teatterissa 13.-20.10.

Lue lisää täältä

Liisa Pentti’s movement workshops at Kiasma theatre

By Events

Choreographer Liisa Pentti teaches two movement workshops at Kiasma theatre on Thursday 18th October. The workshops are part of the audience outreach programme for the new work The Space. Participation to the workshops is free with a performance ticket of The Space. Please show your ticket at the door when you come to the workshop. The workshops are open for all levels and ages.

The performances of The Space are from 13th to 20th October at Kiasma theatre, Helsinki. You can book your tickets from Holvi.

More information about the workshops:

18.10. at 5 pm Dans i (teater)utrymme
18.10. at 7 pm (Teatteri)tila ja liike -työpaja

The Space premieres at Kiasma Theatre

By Events

The Body is a (clear) Place in the Space, part 2: The Space

Premiere: Saturday 13 October at 4pm, Kiasma Theater, Helsinki
Other performances: 16.10. at 5 pm | 17.10. at 7 pm | 19.10. at 7 pm| 20.10. 4 pm

The Space, featuring 6 dancers and 2 live musicians, is a performance about beauty and its impossibility. The performers create visions of body and voice transformations and return these to the beginning where nothing has stayed the same. The piece is constructed around Space. Empty space, the dancers’ positioning in space and voice create a tension that is the basis of the work. The Space creates a seemingly chaotic performative landscape that reflects glimpses of beauty. The uninterrupted dialogue between presence and absence forms the poetic tissue of the work.

Read more about the work here.
Facebook event here.
Photo: Finnish National Gallery / Pirje Mykkänen

Dans i teaterutrymme -workshop

By Uncategorized

Koreograf Liisa Pentti  drar en workshop på svenska på Kiasma-teatern torsdagen den 18.10. kl 17-18.30. Känslan av rummet är en viktig del av vår vardag fast vi reagerar och relaterar till det mest på en omedveten plan.Vi kommer att jobba med olika kroppsliga handlingar som är relaterade till våra vardagliga rörelser och till de utrymmen vi befinner oss i.Vi leker både med teaterutrymmens möjligheter och med musiken och rörelsens olika kombinationer. Arbetssmedjan är öppen för all intresserade.

Workshoppen ordnas i samband av Liisa Penttis nya koreografi  The Space som spelas på Kiasma-teatern i Helsingfors. Premiär är den 13.10. och följande föreställningar 16.10. kl 17, 17.10. kl 19, 19.10. kl 19 och 20.10. kl 16. Det finns mera information on föreställningen på websidan www.liisapentti.com/workshop

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com