All Posts By

liisapentti.com

Postmoderni tanssi Suomessa?

By Projects

 

LiisaPentti_PoMoTaSu_FB_banneri

 

Vuosi 2016 on koreografi ja tanssija Liisa Pentin 30-vuotisjuhlavuosi.

Juhlavuoden kunniaksi tanssiryhmä Liisa Pentti +Co järjestää katselmuksen suomalaisen tanssin 1980-lukuun. Postmoderni tanssi Suomessa? avaa postmodernin tanssin ja ns. uuden tanssin tekijöiden ajattelua nykypäivään peilaten. Kokonaisuudessa tehdään katsaus tuon aikakauden perintöön nykyhetkessä ja aikalaistanssissa. Voiko esittävä historia tehdä näkyväksi oletuksia, joiden kautta ymmärrämme taiteilijuutta, taiteen tekemistä ja taideteoksia?

Vuoden 2016 aikana järjestetään kaksi Postmoderni tanssi Suomessa? -tapahtumaa, joista ensimmäinen Suvilahden Tiivistämössä 5.–14.5.2016.

Kevään tapahtumassa nähdään kaksi Liisa Pentin teosta La Folia @2016 ja The Weight of My Heart . Liisa Pentti on kutsunut sekä 1980-luvun keskeisiä tekijöitä että nuoremman polven taiteilijoita pohtimaan, missä tanssi on juuri nyt, millaisia kehityskulkuja tämän päivän taide kantaa sisällään. Hanna Järvinen luennoi (tanssi)historioitsijan vallankäytöstä ja Kirsi Monni kertoo omasta taiteellisesta työstään. Annika Tudeer pohtii luentoesityksessään omaa taiteilijuuden polkuaan ja Jaana Irmeli Turunen etsii laajempaa näkökulmaa liikkeellis-sanallisessa sooloteoksessa itse läpieletystä 1980-luvun tanssitaiteen murroksesta. Soili Hämäläinen kertoo parhaillaan kirjoittamastaan kirjasta, joka käsittelee Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksen alkuvaiheita 1980-luvulla. Kevään tapahtuma päättyy Kasaripaneeliin jossa keskustelijoina Liisa Pentin kutsumat nuoremman polven koreografit: Veronika Lindberg, Maija Reeta Raumanni, Rea-Liina Brunou ja Soili Huhtakallio.

*************

POSTMODERNI TANSSI SUOMESSA? -tapahtuma, Tiivistämö, Suvilahti (Helsinki) 5.–14.5.2016

Aikataulu

TO 5.5.
16 –> TAPAHTUMAN AVAJAISET
Puheita, installaatioita, juhlallisuuksia …

PE 6.5.
19:00 Liisa Pentti: The Weight of My Heart  (esitys) kesto noin 50min
+ Maija Reeta Raumanni haastattelee Liisa Penttiä esityksen jälkeen

LA 7.5.
14:00 Hanna Järvinen: Moderni, postmoderni, vai nykytanssi? Historioitsijan vallankäytöstä (luento)
17:00 Jaana Irmeli Turunen: Silloin, nyt, sitten kun (esitys) kesto noin 35 min
18:30 Liisa Pentti: The Weight of My Heart  (esitys)
+ yleisökeskustelu

TO 12.5.
17:00 Jaana Irmeli Turunen: Silloin, nyt, sitten kun (esitys) kesto noin 35 min
+ Soili Huhtakallio haastattelee Jaana Turusta esityksen jälkeen

19:00 Liisa Pentti: La Folia @2016 (esitys) kesto noin 50min
20:00  Soili Hämäläinen: Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitos 1983-1995 (alustus + keskustelu)

PE 13.5.
18:00 Kirsi Monni: Kokemus – rituaalisuus – moniaistisuus: modernin jälkeistä koreografiaa 1980-luvun suomessa (puheenvuoro) + Rea-Liina Brunou haastattelee Kirsi Monnia 
21:00 Liisa Pentti: La Folia @2016 (esitys) kesto noin 50min

LA 14.5.
15.30 Annika Tudeer: Me, me, me and me. An exploration into the autobiography of myself, into Oblivia, into being a woman of action, and how I in the end ended up doing what I always wanted to do  (luentoesitys/puheenvuoro, language depending on the audience) + Veronika Lindberg haastattelee Annika Tudeeria luennon jälkeen
18:00 Liisa Pentti: La Folia @2016 (esitys) kesto noin 50min
19.30 Veronika Lindberg, Maija Reeta Raumanni, Rea-Liina Brunou, Soili Huhtakallio: Kasaripaneeli

Tapahtumaa tukee Svenska Kulturfonden.

********

Tapahtuman toinen osa järjestetään 1.–10.12.2016 yhteistyössä kulttuurikeskus Stoan kanssa.  Syksyn tapahtumassa mukana ovat mm. Soile Lahdenperä, Riitta Pasanen-Willberg ja Paula Tuovinen.

********

Juhlavuoden tapahtumien ja materiaalin pohjalta Niko Hallikainen toimittaa suomalaista postmodernia tanssia käsittelevää antologiaa, joka julkaistaan vuonna 2017.

 

Spaceparticles #10
Helmifestivaali, Seinäjoki

By Events

Spaceparticles #10
12.3.2016 klo 18
Seinäjoen Kaupungintalon valtuustosali

 

Liisa Pentti +Co:n Spaceparticles -projektin kolmas ja viimeinen osa #10 yhdistää tanssin, musiikin ja visuaalisuuden. Teoksessa tanssijat sulautuvat musiikkiin: kukin tanssija on soitin, joka yksilöllisellä tavallaan toteuttaa sävellystä.

Seinäjoen Helmifestivaalilla Spaceparticles #10 esitetään yhdessä Laitakaupungin orkesterin kanssa.

 

Lue lisää teoksesta Spaceparticles #10

 

 

The third and final part of Liisa Pentti +Co’s Spaceparticles project combines dance, music and visuality. In the piece, dancers melt into the music: each dancer is an instrument, embodying the composition in their unique way.

At the Helmifestivaali in Seinäjoki, Spaceparticles #10 is performed together with Laitakaupungin orkesteri.

Read more about Spaceparticles #10

 

Spaceparticles10-14

La Folia @2016

By Performances, Works

 

LA FOLIA @2016

La Folia @2016 is a reconstruction of Liisa Pentti’s choreography La Folia Melancolia from 1993. La Folia Melancolia is based on the memoir of Albert Speer, Adolph Hitler’s minister of defense, and the human spirit of survival. The central theme of the memoir is Speer’s attempt to understand what happened and to write his own version of the events. At the same time, the memoir is a revealing description of fundamental paradoxes concerning the hunger for power, the (childish) pleasure of power, the longing for community, and the manipulation of community.

La Folia Melancolia drew out the legacy of war and its horror and anxiety – on an individual, a woman.  It was a dance ritual where slow and repetitive patterns created a movement landscape amidst the ruins. La Folia Melancolia was performed at the Cable Factory in Helsinki in 1993, by Liisa Pentti and Katariina Vähäkallio. Soundspace was created of compositions by Patrcik Kosk, Hans Peter Kuhn and Karl-Heinz Stockhausen.

Now, 20 years later, Liisa Pentti revisits the themes of power and violence, memories and survival. La Folia @2016 is a reconstruction of the original choreography, but in a new form. This reconstruction not only tackles themes that are current once again, but also poses the question of the possibility or necessity of reconstruction in dance – the contemporaneity of dance and the possibilities of choreography.

 

Choreography: Liisa Pentti
Dance: Katariina Vähäkallio ja Liisa Pentti
Lighting design: Meri Ekola
Sound design: Patrick Kosk, Jouni Tauriainen
Space design: Emma Helle

Premiere: 15 April, 2016 19:00
Other performances:
16 April, 2016 19:00
17 April, 2016 19:00
Mad House Helsinki

12 May, 2016 19:00
13 May, 2016 21:00
14 May, 2016 18:00
Postmoderni tanssi Suomessa?

 

Liisa Pentin koreografia La Folia Melancolia vuodelta 1993 pohjautuu Hitlerin puolustusministerin ja arkkitehdin Albert Speerin muistelmiin ja siitä kummunneeseen pohdintaan ihmisen ristiriitaisuudesta ja kyvystä selviytyä. Muistelmien kantava teema on Speerin pyrkimys ymmärtää tapahtunutta ja kirjoittaa tapahtuneesta oma versio. Samalla muistelmat ovat myös paljastava kuvaus eräistä ihmisen perimmäisistä ristiriidoista, jotka koskettavat potentiaalista vallanhalua, vallassa olemisen synnyttämää (lapsellista) nautintoa ja siitä seuraavaa hybristä sekä yhteisöön kuulumisen tarvetta ja yhteisön manipulaatiota sen antamalla mandaatilla. Tämä mandaatti mahdollisti viime kädessä uskonnollis-poliittisten riittien suorittamisen ja kaaoksen, pelon, hulluuden ja mielen väkivaltaisen ja armottoman puolen esiin tulemisen 1930- luvun Saksassa.

La Folia Melancolia oli teos, joka piirsi esiin yksilön – naisen – tapaa käsitellä sodan perintöä ja sen sisältämää kauhua ja ahdistusta. Se oli tanssillinen rituaali, jossa hitaasti toistetut, unenomaiset liikekuviot loivat liikkeellisen maiseman raunioiden keskellä. Teoksen alkuperäisversio, La Folia Melancolia, esitettiin Kaapelitehtaan Turbiinisalissa ja siinä esiintyivät Liisa Pentti ja Katariina Vähäkallio. Teoksen äänimateriaalina käytettiin Patrick Koskin, Hans Peter Kuhnin ja Karl-Heinz Stockhausenin musiikkia.

Koreografi Liisa Pentti palaa nyt, 20 vuotta myöhemmin, tähän teemaan ja haluaa löytää mielekkään suhteen vallan ja väkivallan, muistojen ja niistä selviytymisen välille. La Folia @2016 on rekonstruktio ja aikalaisteos teemoista, joita alkuperäinen koreografia piti sisällään. Teoksen muoto on uusi, mutta sen sisältämät, muistamiseen ja selviytymiseen liittyvät kysymykset ovat jälleen ajankohtaisia. Teoksen kaivaminen haudasta asettaa myös kysymykset rekonstruktiosta ja sen mahdollisuudesta ja tarpeellisuudesta tanssitaiteessa – toisin sanoen tanssin tämänhetkisyydestä sekä koreografian mahdollisuuksista koskettaa ja avata jotain yhteiskunnallista.

Koreografia: Liisa Pentti
Tanssi: Katariina Vähäkallio ja Liisa Pentti
Valosuunnittelu: Meri Ekola
Äänisuunnittelu: Patrick Kosk, Jouni Tauriainen
Tila: Emma Helle

15 huhtikuu 2016 19:00
16 huhtikuu 2016 19:00
17 huhtikuu 2016 19:00
Mad House Helsinki

12 toukokuu, 2016 19:00
13 toukokuu, 2016 21:00
14 toukokuu, 2016 18:00
Postmoderni tanssi Suomessa?

The Sinking of the Titanic (2015)

By Performances, Works
The Sinking of the Titanic (2015) Photo: Esko Koivisto

The Sinking of the Titanic (2015) Photo: Esko Koivisto

 

THE SINKING OF THE TITANIC

 

Liisa Pentti +Co and Sibelius Academy’s NYKY Ensemble performed The Sinking of the Titanic, a cult work from the 1970s, in collaboration with Gavin Bryars and Philip Jeck. The Sinking of the Titanic is a landscape formed by dance, music and space. The spectator’s own memories intermingle with cultural images and the collective consciousness. Bryars’s composition is based on the 1912 tragedy of RMS Titanic that collided with an iceberg on the coast of Newfoundland. The composition utilises elements related to the catastrophe, including musical pieces and the hymn Nearer, My God, to Thee, which is the alleged song the band was playing before the ship hit the iceberg, and also when the ship was sinking. The foundation of this collaborative work is based on the sinking of the Titanic, the ongoing battle for the reconciliation of nature and technology, and Bryars’s idea of time continuing eternally in underwater conditions.

On the basis of the composition, Liisa Pentti created a dance performance exploring the movement of time.

Liisa Pentti, choreographer and director
Gavin Bryars, composition
Meeri Altmets, Janne Aspvik, Rea-Liina Brunou, Johanna Ikola, Andrius Katinas, Carita Lähteenmäki and Nina Viitamäki, dance
NYKY Ensemble, music
Gavin Bryars (UK), double-bass
Philip Jeck (UK), turntables and electronics
Emil Holmström, direction of NYKY Ensemble
Meri Ekola, lighting design
Bob Brunell (UK), sound design
Terttu Torkkola, costumes
Graziella Tomasi (Italy, Germany), staging
Libero Mureddu and Sanja Karppinen, producers

Premiere 26.11.2015
Music Centre, Helsinki

 

 

Liisa Pentti +Co ja Taideyliopiston Sibelius- Akatemian NYKY Ensemble esittivät Musiikkitalon Black Boxissa 1970-luvun kulttiteoksen The Sinking of the Titanic yhteistyössä musiikin säveltäjän, Gavin Bryarsin ja Philip Jeckin kanssa. Sävellys perustuu vuonna 1912 tapahtuneeseen tragediaan, jolloin RMS Titanic -laiva törmäsi jäävuoreen. Sävellyksessä hyödynnetään katastrofiin liittyviä elementtejä, mukaan lukien musiikkikappaleita ja virttä Sua kohti Herrani, jonka kerrotaan soineen laivan upotessa. Titanicin uppoaminen, luonnon ja teknologian yhteensovittamisesta käytävä jatkuva kamppailu sekä Bryarsin ajatus ajan ikuisesta jatkumisesta vedenalaisissa olosuhteissa ovat kysymyksiä, joiden varaan yhteistyöteos rakentuu. Liisa Pentti loi sävellyksen pohjalta tanssiteoksen, jossa pohditaan kuinka aika liikkuu.

Liisa Pentti, koreografia ja ohjaus
Gavin Bryars (UK), sävellys
Meeri Altmets, Janne Aspvik, Rea-Liina Brunou, Johanna Ikola, Andrius Katinas, Carita Lähteenmäki ja Nina Viitamäki, tanssi
NYKY Ensemble, musiikki
Gavin Bryars (UK), kontrabasso
Philip Jeck (UK), levysoittimet ja elektroniikka
Emil Holmström, NYKY Ensemblen ohjaus
Meri Ekola, valosuunnittelu
Bob Burnell (UK), äänisuunnittelu
Terttu Torkkola, puvustus
Graziella Tomasi (Italia, Saksa), lavastus
Libero Mureddu ja Sanja Karppinen, tuottajat

Kantaesitys 26.11.2015
Musiikkitalo, Helsinki

 

Liisa Pentti + Co & NYKY Ensemble with Gavin Bryars: The Sinking of The Titanic
Musiikkitalo, Helsinki

By Events

26.11.2015 klo 19:00
2711.2015 klo 19:00
Musiikkitalo, Black Box

 

The Sinking of the Titanic (2015). Kuva: Esko Koivisto

The Sinking of the Titanic (2015). Kuva: Esko Koivisto

Esitykset | Performances:

To 26.11. klo 19.00 | Ensi-ilta
Pe 27.11. klo 19.00

Liput | Tickets:
22,50/11,50/6,50 € (Lippupalvelu)
20,00/10,00/5,00 € (Musiikkitalo)

Musiikkitalo, Black Box | Music Centre, Black Box:
Mannerheimintie 13 A, 00100 Helsinki

Liisa Pentti +Co ja Taideyliopiston Sibelius- Akatemian NYKY Ensemble esittävät Musiikkitalon Black Boxissa 1970-luvun kulttiteoksen The Sinking of the Titanic yhteistyössä musiikin säveltäjän, Gavin Bryarsin ja Philip Jeckin kanssa. Sävellys perustuu vuonna 1912 tapahtuneeseen tragediaan, jolloin RMS Titanic -laiva törmäsi jäävuoreen. Sävellyksessä hyödynnetään katastrofiin liittyviä elementtejä, mukaan lukien musiikkikappaleita ja virttä Sua kohti Herrani, jonka kerrotaan soineen laivan upotessa. Titanicin uppoaminen, luonnon ja teknologian yhteensovittamisesta käytävä jatkuva kamppailu sekä Bryarsin ajatus ajan ikuisesta jatkumisesta vedenalaisissa olosuhteissa ovat kysymyksiä, joiden varaan yhteistyöteos rakentuu. Liisa Pentti luo sävellyksen pohjalta tanssiteoksen, jossa pohditaan kuinka aika liikkuu.

Liisa Pentti, koreografia ja ohjaus
Gavin Bryars (UK), sävellys
Meeri Altmets, Janne Aspvik, Rea-Liina Brunou, Johanna Ikola, Andrius Katinas, Carita Lähteenmäki ja Nina Viitamäki, tanssi
NYKY Ensemble, musiikki
Gavin Bryars (UK), kontrabasso
Philip Jeck (UK), levysoittimet ja elektroniikka
Emil Holmström, NYKY Ensemblen ohjaus
Meri Ekola, valosuunnittelu
Bob Burnell (UK), äänisuunnittelu
Terttu Torkkola, puvustus
Graziella Tomasi (Italia, Saksa), lavastus
Libero Mureddu ja Sanja Karppinen, tuottajat

 

On the basis of the composition, Liisa Pentti will create a dance performance exploring the movement of time.

Liisa Pentti +Co and Sibelius Academy’s NYKY Ensemble perform The Sinking of the Titanic, a cult work from the 1970s, in collaboration with Gavin Bryars and Philip Jeck. The Sinking of the Titanic is a landscape formed by dance, music and space. The spectator’s own memories intermingle with cultural images and the collective consciousness. Bryars’s composition is based on the 1912 tragedy of RMS Titanic that collided with an iceberg on the coast of Newfoundland. The composition utilises elements related to the catastrophe, including musical pieces and the hymn Nearer, My God, to Thee, which is the alleged song the band was playing before the ship hit the iceberg, and also when the ship was sinking. The foundation of this collaborative work is based on the sinking of the Titanic, the ongoing battle for the reconciliation of nature and technology, and Bryars’s idea of time continuing eternally in underwater conditions.

Liisa Pentti, choreographer and director
Gavin Bryars, composition
Meeri Altmets, Janne Aspvik, Rea-Liina Brunou, Johanna Ikola, Andrius Katinas, Carita Lähteenmäki ja Nina Viitamäki, dance
NYKY Ensemble, music
Gavin Bryars (UK), double-bass
Philip Jeck (UK), turntables and electronics
Emil Holmström, direction of NYKY Ensemble
Meri Ekola, lighting design
Bob Brunell (UK), sound design
Terttu Torkkola, costumes
Graziella Tomasi (Italy, Germany), staging
Libero Mureddu and Sanja Karppinen, producers

Tanssihanke autistismin kirjon nuorille (2015-2016)

By Projects, Works

TANSSIHANKE AUTISTISILLE NUORILLE

2015-2016

 

Autismihanke aloitettiin vuoden 2015 alussa yhteistyönä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa. Tanssitunnit autistisille nuorille alkoivat syyskuussa 2015 koreografi Liisa Pentin johdolla. Tanssitunneille osallistuu yhteensä 12 autismin kirjon nuorta. Tanssitunnit pidetään Kaapelitehtaalla kerran viikossa toukokuuhun 2016 asti.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuuksia omaan taiteelliseen ilmaisuun. Yksi hankkeen lopputulema on lyhytelokuva, jonka ohjaa elokuvaohjaaja Sari Antikainen. Elokuvan sisällön keskeinen osa on erilaiset kommunikaatiotavat, joita tunneilla on käytetty. Projektin huipentuu elokuvan ennakkonäytökseen ja hankkeen loppujuhlaan 1.4.2016 Zodiakissa Helsingin Kaapelitehtaalla.

Tanssitunneilla avustavana ohjaajana ja hankkeen asiantuntijana toimii Annina Lindeman Autismisäätiöstä.

 

Hankkeen tavoitteita

Autististen nuorten on vaikea pärjätä terveille lapsille ja nuorille suunnatuilla tanssitunneilla. Autistinuorille löytyy hyvin vähän mahdollisuuksia harrastaa, saatikka olla itse aktiivisia taiteentekijöitä. Autismin kirjoon kuuluville henkilöille ryhmäkoot tulee olla pieniä ja parhaisiin tuloksiin päästään, jos nuoret voivat työskennellä ajoittain yksilöohjauksessa tanssinohjaajan kanssa.

Hankkeen tavoitteena on antaa autismin kirjon nuorille mahdollisuus harrastaa tanssia ja etsiä tanssitaiteen keinoin väyliä itseilmaisuun ja oman taiteellisen työn toteuttamiseen. Hankkeen aikana pyritään kehittämään edelleen tapoja, joilla tanssia voi ohjata autistisille nuorille. Tavoitteena on tutkia, voiko liikkumisen ja kosketuksen kautta löytää väyliä autististen henkilöiden maailmaan ja voivatko he puolestaan löytää keinoja kommunikoida ja toimia liikkeen välityksellä.

 

Hankkeen taustaa

Zodiak on työskennellyt tanssin ja liikkeen keinoin autististen nuorten kanssa Autismisäätiössä vuonna 2007 ja Jokiniemen koulussa vuonna 2008 koreografi Liisa Pentin johdolla. Tanssitunnit olivat merkityksellisiä tunneille osallistuneille nuorille. Autismisäätiön henkilökunta ja Jokiniemen koulun opettajat raportoivat, että tanssihetkien myötä nuorten yleinen vireystila kohosi ja ulkopuolisen maailman aistiminen voimistui. Nuorilla oli selvä motivaatio toimintaan ja liikkeet auttoivat heitä luomaan omia mielikuvia sekä yhdistämään tapahtumia ja paikkoja. Lisäksi tanssiminen kehitti nuorten asentotuntoa ja kehon hahmottamista, joiden kanssa lähes kaikilla autisteilla on vaikeuksia.

Hanketta ovat tukeneet Helsingin kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke tehdään yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa ja yhteistyökumppaneina ovat Autismisäätiö, Autismi- ja Aspergerliitto.

 

WDMSNLCA – Why Does My Sister Not Like Contemporary Art? (2015)

By Performances, Works

WDMSNLCA_web4

 

WDMSNLCA – Why Does My Sister Not Like Contemporary Art?

WDMSNLCA on pienimuotoinen salonkiesitys. Sen upottavista sohvatyynyistä heijastuu nykytaiteen olemus ja asema kulttuurissa, jossa markkinat ja taide syleilevät toisiaan. Teos rauhoittaa ja hivelee aisteja liikkeen, laulun ja lörpöttelyn keinoin tarjoten samalla hämmästyttäviä oivalluksia myös niille, joita nykytaide on pelottanut. Mikä parasta, tämän esityksen jälkeen pelko on varmasti kasvanut.

Estetiikan käsitteiden varomattomaan imitaatioon perustuvassa esityksessä ihmetellään muun muassa sitä, mitä (nyky)taide on, onko nykytaiteella laatukriteereitä ja kuka ne omistaa? Ja minkälainen taide saa maksaa?

Näihin päivänpolttaviin ja samalla ikuisiin kysymyksiin Liisa Pentti ja Riikka Theresa Innanen etsivät vastauksia muun muassa kieltämällä painovoiman ja kinesteettisen empatian. Onko meillä taidetta tai elämää senkin jälkeen, kun unelmat on brändätty?

 

WDMSNLCA is a small-scale salon performance. The luxurious pillows of its sofas reflect the essence and position of contemporary art in a culture where art and commerce are locked in a constant embrace. The performance soothes and caresses the senses using movement, singing and chattering, while also giving surprising insights to those who usually feel intimidated by contemporary art. And the best thing is: they are guaranteed to feel even more intimidated after experiencing this.

Based on careless imitation of aesthetic concepts, WDMSNLCA wonders what (contemporary) art is, is there a quality criteria to it, and if there is, who owns that criteria? And what kind of art is permitted to have a price tag on it?

Liisa Pentti and Riikka Theresa Innanen look for answers to these very topical yet eternal questions by using such methods as denying gravity and kinaesthetic empathy. Is there still a possibility of art, or life, after our dreams have been branded?

 

Työryhmä / Team

Konsepti, ohjaus / Concept, direction: Liisa Pentti
Esiintyjät / Performers: Riikka Theresa Innanen, Liisa Pentti
Taiteellinen neuvonantaja / Artistic advisor: Frans Poelstra
Valosuunnittelu / Light design: Meri Ekola
Äänisuunnittelu / Sound design: Patrick Kosk
Puvustus / Costumes: Terttu Torkkola
Tuotanto / Production: Liisa Pentti +Co, Zodiak – Uuden tanssin keskus
Kuvat / Photos: Timo Wright

Syksyn aamutunnit

By Events

Residency2013b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liisa Pentti + Co järjestää syys- ja lokakuussa kehon linjauksia ja spiraaleja ylläpitävän aamutuntikokonaisuuden, jonka päämääränä on antaa tanssijalle mahdollisuus yhdistää somaattinen käsitteistö yksinkertaisiin sarjoihin, tilankäyttöön ja rytmiin sekä herättää keho päivää varten. Opetus on avoin kaikille!

Aamutunnit järjestetään tiistaisin ja torstaisin klo 10-12 Esitystaiteen keskuksella Suvilahdessa 29.9.-29.10.2015. Koko kurssin hinta on 153 euroa ja yksittäisten tuntien hinta 17 € / kerta. Ilmoittaudu jo nyt mukaan info@liisapentti.com!