ProjectsWorks

Too much, too young – tanssiteos seitsemälle autismin kirjon nuorelle

By 04.03.2018May 24th, 2019No Comments

Too much, too young

Ensi-ilta | Premiere: 9.6.2018 at 7 pm at X Dance Festival, Zodiak Stage

Konsepti | Concept: Liisa Pentti
Koreografia luotu yhdessä tanssijoiden kanssa | Choreography created together with the dancers
Tanssijat | Dancers: Risto Hirvonen, Suzana Ivanac, Vilma Koskinen, Anna Lipiäinen, Jarkko Malmqvist, Mesi Medeiros, Liisa Pentti, Antti Selki, Samuli Seppänen, Laura Sorvari, Tuula Turunen
Koreografin assistentit | Choreographer’s assistants: Tuula Turunen, Laura Sorvari
Avustaja | Assistant: Annina Lindeman
Valosuunnittelu | Lighting design: Meri Ekola
Äänisuunnittelu | Sound design: Jouni Tauriainen
Pukusuunnittelu | Costume design: Tua Helve
Tuotantoassistentti | Production assistant: Vilma Riikonen
Tuottaja | Producer: Inari Pesonen
Valokuvat | Photos: Sari Antikainen

Tuotanto | Production: Liisa Pentti +Co, Zodiak – Center for New Dance, X Dance Festival
Tukijat | Supported by Kone Foundation, Arts Promotion Centre Finland, City of Helsinki

Too much, too young is a contemporary dance piece for 7 young people on the autism spectrum. Choreographer of the piece, Liisa Pentti, has created the work together with the group in weekly dance classes, largely through improvisational tasks. The premiere of the piece takes place 9th June 2018 at X Dance Festival. X Dance Festival is an inclusive dance festival organised by DanceAbility Finland and Kaaos Company.

Each member of the group carries with them a personal artistic language which the work makes visible. Too much, too young is based on the idea of giving autistic young adults the opportunity to create their own movement vocabulary, express themselves through dancing and find a pathway from a viewer to a performer. Liisa Pentti has been working with the group since the year 2015. Weekly classes are held at Zodiak – Center for New Dance.

The piece is supported by the Kone Foundation, Arts Promotion Centre Finland, City of Helsinki, Zodiak – Center for New Dance and X Dance Festival.

Read more about X Dance Festival

Too much, too young – tanssiteos seitsemälle autismin kirjon nuorelle

Too much, too young -nimeä kantava tanssiteos on Liisa Pentti +Co:n kevään 2018 projekti, joka huipentuu teoksen ensi-iltaan kesäkuussa 2018. Teos toteutetaan yhdessä autismin kirjon nuorten ryhmän kanssa. Ryhmä on työskennellyt yhdessä Liisa Pentin kanssa vuodesta 2015 alkaen.

Teos perustuu vuonna 2015 alkaneelle Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ja Liisa Pentti +Co:n hankkeelle, jonka aikana koreografi Liisa Pentti työskenteli autismin kirjoon kuuluvien nuorten aikuisten kanssa. Työskentely ryhmän kanssa jatkui vuonna 2017 viikkotuntien muodossa yhteistyössä Zodiakin kanssa.

Too much, too young perustuu opetuksessa käytettyihin kehollisiin harjoitteisiin ja tehtäviin, joiden kautta osallistujat ovat löytäneet oman liikekielensä. Teoksessa tuodaan esille niin jokaisen yksilölliset lahjat kuin ryhmän synnyttämä energia ja uteliaisuus sekä hetkessä syntyvien henkilökohtaisten taiteellisten valintojen pohjalta nousevat tilanteet. Jokaisella ryhmän jäsenellä on oma taiteellinen kieli, jonka teos nostaa esille. Too much, too young -teoksen tausta-ajatuksena on antaa autismin kirjon nuorille tilaisuus luoda omaa liikesanastoaan, ilmaista itseään tanssin kautta sekä viedä eteenpäin heidän prosessiaan katsoja-kokijasta esiintyjäksi.

Hankkeen eteneminen

Tammikuussa 2018 teokseen etsittiin lisää tanssijoita koetanssitunnin kautta. Viikottaiset tanssitunnit alkoivat tammikuun puolivälissä ja teoksen valmistelu ja liikemateriaalin luominen on lähtenyt käyntiin tunneilla. 7 nuorta on jaettu kolmeen eri ryhmään ja tavoitteena on antaa jokaiselle mahdollisimman paljon myös henkilökohtaista ohjausta. Myöhemmin keväällä pidetään viikoittaisten tanssituntien lisäksi pidempiä ylimääräisiä harjoituksia teoksen ensi-illan lähetessä sekä myös yksityistunteja.

Tavoitteena on ensi-illan jälkeen vierailla teoksen kanssa pääkaupunkiseudulla esimerkiksi palvelukeskuksissa, kouluissa ja ryhmäkodeissa. Näin nuoret pääsevät sekä esittämään teosta useamman kerran että myös tuomaan esiin autismin kirjon henkilöiden taiteellista työskentelyä sekä tietoisuutta autismin kirjosta laajemmalle yleisölle.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ja X Dance Festivalin kanssa. Hanketta ovat tukeneet Koneen säätiö, Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki.

Tanssihanke autismin kirjon nuorille (2015-2016)

Tanssitunnit autismin kirjon nuorille alkoivat syyskuussa 2015 koreografi Liisa Pentin johdolla Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa. Mukana oli koko projektin ajan 10 nuorta, jotka oli jaettu kolmeen eri ryhmään. Ryhmien koko oli 2-5 henkilöä. Tanssitunteja pidettiin Kaapelitehtaalla kerran viikossa huhtikuuhun 2016 asti. Projekti huipentui 1.4.2016 järjestettyyn päätösjuhlaan ja elokuvan ensi-iltaan.

Hankkeen yksi tavoite oli tuottaa lyhytelokuva, joka seuraa projektin kulkua. Keväällä 2016 valmistuneen Tanssitunti -elokuvan ohjasi Sari Antikainen ja sen kuvaajana toimi Päivi Kettunen. Dokumentaarinen lyhytelokuva kuvaa herkällä ja kauniilla tavalla projektin kulkua ja sisältöä sekä siihen osallistuneita henkilöitä.

Tanssitunneilla avustavana ohjaajana ja hankkeen asiantuntijana toimii Annina Lindeman Autismisäätiöstä. Lisäksi tunneilla olivat läsnä koreografin assistentit Tuula Turunen ja Laura Sorvari. Tunneilla tehtiin monenlaisia, usein tanssia ja musiikkia yhdistäviä harjoituksia. Harjoitukset pohjautuvat Liisa Pentin yli 30-vuotiseen kokemukseen kontakti-improvisaation, Todd Alignement -tekniikan ja Body-Mind Centering -menetelmien parissa. Lisäksi tanssijat harjoittelivat lyhyitä tanssisarjoja sekä myös oman liikkeen tuottamista.

Tanssihanke sai jatkoa maaliskuussa 2017 viikottaisten tanssituntien merkeissä yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa. Tanssitunneille aiemmin osallistuneet osoittivat kiinnostusta jatkaa, joka mahdollisti viikoittaiset tanssitunnit hankkeen loputtuakin. Tanssitunteja ohjasivat Tuula Turunen ja Liisa Pentti.