The Space

The Space

08.06.2018
/ / /
Comments Closed

The Body is a (clear) Place in the Space, part 2: The Space

Premiere: Saturday 13 October at Kiasma Theater
Other performances: 16.10. | 17.10. | 19.10. | 20.10.

Choreography and direction: Liisa Pentti
Dancers: Rea-Liina Brunou, Johanna Ikola, Carita Lähteenmäki, Maija Reeta Raumanni, Satu Rekola, Nina Viitamäki
Music: Jukka Kääriäinen & Co
Musicians: Aleksi Haapaniemi, Eero Savela
Costume design: Tua Helve
Spatial design: Salla Salin
Producer: Inari Pesonen

“But we know that behind every image (experience) revealed, there is another image (experience) more faithful to reality, and in back of that image(experience) there is another, and yet another behind the last one, and so on, up to the true image (experience)  of the absolute mysterious reality that no-one will ever see (experience).”
Michelangelo Antonioni

Liisa Pentti’s latest work is the second part of a performance series The Body is (a clear) place in the Space, produced during 2017-2018. The first part, The Body, was a duet between Liisa Pentti and Danish dance and performance artist Bo Madvig.

The second part, The Space, continues to create the views to body and mind’s transformations. It is based on three interrelated themes: the haptic state as a producer of the movement, the concomitance of the past and the future, and the collision of sense and thinking. One of the inspirations for the performance are Hungarian films by Bela Tarr, who’s works are playing with understanding and seeing the meaning. The Space is a work for six dancers and two musicians.

The Space is a show of beauty and impossibility. The performers create a variety of body and sound transformatios, and return them to the starting point where nothing has been preserved. The work is built on conditions on the performing space. The tension between the empty space, the positioning of dancers and the sound is the basis of the work.

Photo: Kansallisgalleria | Finnish National Gallery / Pirje Mykkänen

Liisa Pentti +Co:n kaksiosainen teossarja The Body is a (clear) Place in the Space ajoittuu vuosille 2017–2018. Teossarjan ensimmäinen osa oli duetto The Body, jossa Liisa Pentti jatkoi pitkäaikaista yhteistyötä tanskalaisen tanssi- ja esitystaiteilija Bo Madvigin kanssa. Teoksen ensi-ilta oli Cirkon Maneesissa syyskuussa 2017.

Sarjan toinen osa, The Space, jatkaa kehon ja mielen muodonmuutoksellisten näkymien luomista. Sen lähtökohtina on kolme toisiinsa nivoutuvaa teemaa: haptinen tila liikkeen tuottajana, siitä muodostuva menneisyyden ja tulevaisuuden samanaikaisuus sekä aistimellisuuden ja ajattelun yhteentörmäys. Inspiraationa toimivat unkarilaisen Bela Tarr´n elokuvat, jotka pelaavat merkitysten ymmärtämisen ja näkemisen välisellä yhteydellä. The Space on teos seitsemälle tanssijalle ja kolmelle muusikolle.

The Space on esitys kauneudesta ja mahdottomuudesta. Esiintyjät luovat erilaisia kehon ja äänen muodonmuutoksellisia näkymiä ja palauttavat ne aina lähtöruutuun, jossa mikään ei ole säilynyt ennallaan. Teos rakentuu tilan ehdoilla. Tyhjän tilan, tanssijoiden tilaan asettumisen sekä äänen välille syntyvä jännite on teoksen perusta.

Kitaristi Jukka Kääriäinen yhtyeineen vastaa teoksen äänimaisemasta, jossa sähkökitaran synnyttämät äänet ja sävelet yhdessä akustisten soittimien kanssa tuottavat monipuolisen assosiaatioiden ketjun yhdistäen tulevaisuuden ja menneisyyden. The Space luo paikoitellen kaoottiselta vaikuttavan esityksellisen maiseman, jonka sisällä välähtelee kauneus. Läsnäolon ja poissaolon keskeytymätön vuoropuhelu muodostaa teoksen poeettisen kudoksen.

The Space -teoksen ajattelun innoittajana on arkkitehti Juhani Pallasmaan artikkeli Hapticity and Time, jossa hän avaa hauraan arkkitehtuurin (fragile architecture) käsitettä. Pallasmaa kirjoittaa: “Moderni tietoisuus ja aistittava todellisuus ovat vähitellen kehittyneet kohti näköaistin voittokulkua”. Hän peräänkuuluttaa tilan aistimista myös muuten kuin näköaistin kautta. Deleuze ja Guattari puolestaan toteavat teoksessaan A Thousand Plateau, että haptinen tila voi olla niin visuaalinen, auditiivinen kuin taktiilinenkin ehdottaen, että haptisen tilan käsite sisältää näkö-, kuulo- ja liikeaistien luoman kokonaisuuden, jossa kosketuksella on tärkeä osa.

Comments are closed.