The Body (2017)

Viime vuosina yleiseen keskusteluun noussut teoria kompleksisista systeemeistä on antanut koreografi Liisa Pentille uuden käsitteistön, jonka kautta hän voi hahmottaa tanssissa syntyviä tilallis-ajallisia havaintoja. Hän luo liikkeellistä kieltä, joka pohjautuu erilaisten olotilojen ja olomuotojen kommunikaation havainnointiin ja sitä kautta muodostuviin tilallis-ajallisiin verkostoihin ja tehtävänantoihin. Niistä syntyvä kehollinen arkkitehtuuri tekee koreografian näkyväksi ja katsojien koettavaksi.

Tämä työskentely on lähtökohtana tulevassa teossarjassa The Body is a (Clear) Place in the Space. Teossarjassa keskitytään kolmeen toisiinsa nivoutuvaan teemaan: tilan merkitykseen liikkeen tuottajana, menneisyyden ja tulevaisuuden samanaikaisuuteen sekä aistimellisuuden, seksuaalisuuden ja kuoleman yhteentörmäykseen.

Teossarja The Body is a (Clear) Place in the Space ajoittuu vuosille 2017–2018. Teossarjaan sisältyy kaksi uutta teosta, joista ensimmäinen on duetto The Body. Duettoteoksessa Liisa Pentti jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä tanskalaisen tanssi- ja esitystaiteilija Bo Madvigin kanssa. Mukana ovat myös äänisuunnittelija Jouni Tauriainen ja valosuunnittelija Meri Ekola.

The Body tuo esille kehon ja mielen muodonmuutoksellisia näkymiä. Epälineaarinen ja ennustamaton dynamiikka, ajan ja paikan moninkertaiset asteikot sekä kehkeytyvät (emergentit) tanssilliset tapahtumat ja rakenteet ovat niitä käsitteitä, joille teos perustuu.

Teoksen ensi-ilta on Cirkossa, Helsingissä syyskuussa 2017.

Comments are closed.