On TourPerformancesWorks

Neljä x duetto + 1 – Four x duet + 1

By 18.01.2021March 18th, 2021No Comments

Neljä x duetto + 1 – Four x duet + 1

Premiere: Fri 26.2.2021 at 19 as a live stream on Zodiak – Center for New Dance’s YouTube channel
The performance video will be available until March 5, 2021.
Watch the post-performance talk
Watch the trailer of the performance
Press photos

Sat 27.2. at 15:30 Creating space for creativity – an online seminar about dance and movement work with neurodiverse and disabled groups
Read more about the seminar here

Four x duet + 1 is based on weekly dance classes for young people on the autism spectrum and the bodily practices formed during the classes. Through these practices the participants’ own movement language has been able to gain space and develop.

The work, directed by Liisa Pentti, gives the weekly practice the form of a performance. Four x duet + 1 highlights the performers – the young people who participate in the classes and the dance artists that work with them. The core of the performance are duets that have been born from the collaboration of the choreographer and the performers.

The work brings to light the performers’ individual talent as well as the energy and curiosity created by the group and situations arising from artistic choices made in the moment. Each duet has its own atmosphere and content and together they form the humorous and movement-rich work.

The sustaining thoughts behind Four x duet + 1 are the joy of dancing, the feeling of freedom and interaction with the audience. The group has been working with these themes since the year 2015.

Choreographer: Liisa Pentti
Choreographer’s assistants: Ari Kauppila, Kaarina Koistinen, Kauri Sorvari, Anna-Maija Terävä
Performers: Risto Hirvonen, Petra Isoniemi, Ari Kauppila, Kaarina Koistinen, Vilma Koskinen, Jarkko Malmqvist, Marko Nurmi, Antti Selki, Kauri Sorvari, Anna-Maija Terävä
Lighting design: Ina Niemelä
Sound design: Jouni Tauriainen
Costume design: Anna Isoniemi
Live stream director: Sari Antikainen
Live stream cameras: Mikael Kanerva, Iina Terho
Producers: Inari Pesonen, Katja Kirsi
Production: Zodiak – Uuden tanssin keskus, tanssiryhmä Liisa Pentti +Co

Neljä x duetto + 1 -teos pohjautuu autismin kirjon nuorille suunnatuille, viikoittaisille tanssitunneille ja niiden aikana muotoutuneille kehollisille harjoitteille, joiden kautta osallistujien oma liikekieli on saanut tilaa ja kehittynyt.

Liisa Pentin ohjaama teos antaa työskentelylle esityksen muodon nostaen keskiöön esiintyjät – tunneille osallistuvat nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät tanssitaiteilijat. Teoksen ytimen muodostavat duetot, jotka ovat syntyneet koreografin ja esiintyjien yhteistyönä.

Teoksessa tulevat esille niin jokaisen yksilölliset lahjat kuin ryhmän synnyttämä energia ja uteliaisuus sekä hetkessä syntyvien taiteellisten valintojen pohjalta nousevat tilanteet. Kullakin duetolla on omanlaisensa tunnelma ja sisältö, joista muodostuu teoksen tanssillinen ja paikoitellen humoristinenkin kokonaisuus.

Teoksen kantavia ajatuksia ovat tanssin ilo, sen tuoma tunne vapaudesta sekä kohtaaminen yleisön kanssa. Näiden teemojen kanssa ryhmä on työskennellyt vuodesta 2015 lähtien.

Koreografi: Liisa Pentti
Koreografin assistentit:
Ari Kauppila, Kaarina Koistinen, Kauri Sorvari, Anna-Maija Terävä
Esiintyjät:
Risto Hirvonen, Petra Isoniemi, Ari Kauppila, Kaarina Koistinen, Vilma Koskinen, Jarkko Malmqvist, Marko Nurmi, Antti Selki, Kauri Sorvari, Anna-Maija Terävä
Valosuunnittelu:
Ina Niemelä
Äänisuunnittelu:
Jouni Tauriainen
Pukusuunnittelu:
Anna Isoniemi
Livestriimin ohjaaja:
Sari Antikainen
Livestriimin kuvaajat:
Mikael Kanerva, Iina Terho
Tuottajat:
Inari Pesonen, Katja Kirsi
Tuotanto:
Zodiak – Uuden tanssin keskus, tanssiryhmä Liisa Pentti +Co