Kolme näkökulmaa nykytanssiin 12.-13.12.2020 Maunula-talossa

Kolme näkökulmaa nykytanssiin 12.-13.12.2020 Maunula-talossa

17.11.2020
/ / /
Comments Closed

Kolme näkökulmaa nykytanssiin
– nykytanssitapahtuma Maunula-talossa 12.-13.12.2020

 

Tanssiryhmä Liisa Pentti +Co järjestää viikonlopputapahtuman Maunula-talossa 12.-13.12. Kolmen  nykytanssiteoksen myötä katsojalle avautuu erilaisia näkökulmia siihen, miten monimuotoista tanssitaide on 2020-luvulla. Tapahtumassa nähdään Liisa Pentin klassikkosoolo vuodelta 2011, The Weight of My Heart, jossa tanssi ja henkilökohtaiset tarinat yhdistyvät tanssiteatteria muistuttavaksi kokonaisuudeksi. Tämän lisäksi ohjelmassa ovat Pia Lindyn, Heini Nukarin ja Annika Tudeerin kolmesta soolosta muodostuva, yllättävä ja taidokas improvisaatioesitys Layers sekä Mikko Niemistön Odd Meters, jossa tanssi, äänimaisema ja valo synnyttävät mukaansatempaavan, ruumiillisen kokemuksen.

Tapahtuman päättää teosten esiintyjät yhteenkokoava keskustelutilaisuus, jossa tanssintekijät keskustelevat töistään ja työskentelymetodeistaan avaten yleisölle tanssitaiteen monikerroksisuutta sekä pohtivat esittävän ja ruumiillisen taiteen merkityksiä yhä virtuaalistuvassa maailmassa. Keskustelun vetää dramaturgi Titta Halinen.

Lauantai 12.12.
klo 18 Liisa Pentti: The Weight of My Heart
klo 19.30 Pia Lindy, Heini Nukari & Annika Tudeer: Layers

Sunnuntai 13.12.
klo 14 Mikko Niemistö: Odd Meters
klo 15.30 Keskustelutilaisuus Tanssintekijä 2020-luvulla
Vetäjänä Titta Halinen ja keskustelemassa Pia Lindy, Mikko Niemistö, Heini Nukari ja Liisa Pentti.

Liput:
Yksittäiset esitysliput: 12/25 €
Kolmen esityksen kokonaisuus: 28/55 €

Paikka: Maunula-talo, Metsäpurontie 4, 00630 Helsinki


Teokset:

Liisa Pentti: The Weight of My Heart
La 12.12. klo 18

The Weight of My Heart on Liisa Pentin feminiini kamarikomedia, jossa tanssi, liike ja kertomukset synnyttävät muistamisen pirstoutuneen ja hauraan maailman. Teos on rakkaudenosoitus muistamisen kyvylle ja kannanotto muistin puolesta visuaalisia ärsykkeitä ja informaatiota pursuavassa maailmassa. Vanhojen valokuvien, filminpätkien ja tekstien kautta syntyy teos, jossa keho ilmaisee muistoiksi kutsumaamme todellisuutta antaen tilaa katsojan mielikuvitukselle. Liisa Pentin tinkimätön ja suora sooloteos asettuu dialogiin yleisön kanssa käsitellen minimalistisella tavalla elämää, rakkautta ja kuolemaa.

Koreografia ja tanssi: Liisa Pentti
Taiteellinen neuvonantaja: Frans Poelstra
Teksti ja dramaturgia: Liisa Pentti
Valosuunnittelu: Meri Ekola
Äänisuunnittelu: Frans Poelstra, Liisa Pentti
Pukusuunnittelu: Frans Poelstra, Liisa Pentti
Kuvat: Esko Koivisto

 

Pia Lindy, Heini Nukari & Annika Tudeer: Layers
La 12.12. klo 19.30

“Jotkut treenaa maratonia, toiset sooloimprovisaatiota.”

Layers on kolmen sooloimprovisaation kokonaisuus, jossa vuoropuhelua käyvät liike ja ihmisääni.

“Miten ääni ja puhe tulevat liikkeeksi, liike kasvaa ääneksi
tai sanat löytävän tilan?
Miten tarkkaavaisuuden siirtäminen räikeistä ärsykkeistä
kaikkeen välissä olevaan ilmenee valinnoissa?
Halu heittäytyä epävarmuuteen ja tuntemattomaan kasvattaa varmuutta.”

Pitkään improvisaation parissa työskennelleet Pia Lindy ja Heini Nukari aloittivat sooloesityksiin syventymisen tammikuussa 2015. Työskentely jatkuu yhä ja on muotoutunut omaksi sooloimprovisaatio-praktiikakseen. Pitkäkestoinen jaettu prosessi on auttanut kokeilemaan eri suuntia ja tasoja sekä sukeltamaan syvemmälle – olemaan rohkeampi ja sitkeämpikin. Siksi maraton mielikuvana tuntuu osuvalta.

Pia ja Heini kutsuivat esitystaiteilija Annika Tudeerin työskentelemään kanssaan ja kesällä 2019 alkanut yhteistyö on johtanut sarjaan sooloimprovisaatioesityksiä vuoden 2020 aikana.

Esiintyjät: Pia Lindy, Heini Nukari ja Annika Tudeer
Kuvat: Aura Nukari


Mikko Niemistö: Odd Meters
Su 13.12. klo 14

Koreografi ja esitystaiteilija Mikko Niemistön Odd Meters* on läkähdyttävä tanssi, joka poukkoilee rytmien väleissä ja pyrkii kokoamaan itseään unien, ruumiin ja ajan sirpaleista. Teos nojaa esityshetkellä läsnäoleviin rytmeihin, jotka limittyvät, riitelevät ja ravistelevat lihaa.

Odd Meters perustuu Niemistön Ruotsin Uddevallassa, Bjällansåsin farmilla kesällä 2018 näkemiin uniin: residenssipaikan kerrostuneisuus, jossa limittyivät luonnon syklit, tanssiminen ja 4G-yhteys nykyajan uutisvirtaan ja viihteeseen, tihkui osaksi hänen öistä todellisuuttaan.

Odd Meters tarkastelee ihmiskehoa, joka on vieraantunut itsestään ja ympäristöstään, harhaillen pakkomielteisten unien, digitaalisen viihteen seikkailufantasioiden ja epäloogisen luontosuhteen polyrytmisessä labyrintissa. Tässä risteämäkohdassa läpeensä teknologistuneen ajan krooninen unettomuus törmää omaan mahdottomuuteensa.

Teoksesta kuultaa halu tuoda unen kokemus julkiseen tilanteeseen sekä työskennellä ei-lineaarisesta aikakäsityksestä käsin. Esiintyjä on vahvasti hereillä, mutta kanavoi tilaan suodattamattomia impulsseja, jotka kumpuavat REM-unen muistijäljistä – tarinoista, joiden kertoja ei hallitse narratiivia.

*Odd Meters on musiikissa käytetty termi, joka viittaa epätyypillisiin tahtilajeihin.

Koreografia ja esitys: Mikko Niemistö
Alkuperäinen tilasuunnittelu: Elina Lifländer
Äänisuunnittelu: Johannes Vartola
Alkuperäinen valosuunnittelu: Teo Lanerva
Tuottaja: Riikka Thitz
Taiteellinen dialogi: Karolina Ginman
Tuotanto: Zodiak, Mikko Niemistö
Residenssit: Konstnärsnämndens internationella dansprogram: Atalante / Bjällansås studio, Ehkä-tuotanto
Tukijat: Koneen säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Suomen kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden
Kuvat: Katri Naukkarinen

 

Three perspectives on contemporary dance
– a contemporary dance event at Maunula House 12.-13.12.2020

Dance company Liisa Pentti +Co organises a weekend event at Maunula House on 12th and 13th December. The event comprises three different contemporary dance works that show the diversity of contemporary dance in 2020s. The programme includes Liisa Pentti’s classic solo work from the year 2011, The Weight of My Heart, where dance and personal stories form a work resembling dance theatre. Additionally, the programme includes Pia Lindy’s, Heini Nukari’s and Annika Tudeer’s Layers, a surprising and skilful improvisatory work formed of three solos as well as Mikko Niemistö’s Odd Meters where dance, sound and light create a captivating bodily experience.

The weekend ends with a discussion event that gathers together the performers of the works seen. The dance artists discuss their work and working methods shedding light to the multi-layered nature of contemporary dance and ponder on the meanings of performing arts in the ever more virtual world. The discussion is led by dramaturge Titta Halinen.

Saturday 12.12.
at 18 Liisa Pentti: The Weight of My Heart
at 19.30 Pia Lindy, Heini Nukari & Annika Tudeer: Layers

Sunday 13.12.
at 14 Mikko Niemistö: Odd Meters
at 15.30 Discussion event ”Dance artist in the 2020s”
Led by Titta Halinen, discussing the topic Pia Lindy, Mikko Niemistö, Heini Nukari and Liisa Pentti.


Tickets:

Single performance tickets: 12/25 €
All three performances: 28/55 €

 

Works:

Liisa Pentti: The Weight of My Heart
Sat 12.12. at 18

A fantasy-filled piece by Liisa Pentti that deals with love, life and death in a direct and uncompromising way. Through a minimalistic form it recollects ordinary events in Liisa Pentti’s life and of those near and far who have passed away. She creates a floating landscape of personal stories transforming them into larger-than-life fiction. In this world filled with visual stimuli and information, The Weight of My Heart takes a stand for memories and remembering.

Choreography and dance: Liisa Pentti
Artistic advisor: Frans Poelstra
Text and dramaturgy: Liisa Pentti
Lighting design: Meri Ekola
Sound design: Frans Poelstra, Liisa Pentti
Costume design: Frans Poelstra, Liisa Pentti
Photos: Esko Koivisto
Pia Lindy, Heini Nukari & Annika Tudeer: Layers
Sat 12.12. at 19.30

“Some people practice for marathon, others for solo improvisation”

Layers is an event with three solos, a dialogue between voice and movement.

“How do voice and speech become movement?
How can movement grow into sound,
and how do words define space?
How do shifts in focus from the glaring stimuli toward the things
between us and them influence our choices?
The desire to throw oneself into uncertainty, and the unknown,
develops the feeling of security.”

Pia Lindy and Heini Nukari, who are both experienced improvisers, started the Layers solo improvisation project in January 2015. The ongoing project developed into a form of solo improvisation practice.

The long, shared process has allowed for endeavours into different directions and layers, and to dive deeper, to become braver and more enduring. Hence the image of marathon seems fitting.

Pia and Heini invited the performing artist Annika Tudeer to work with them on solo voice improvisation. The shared working process started in summer 2019 and has ended with a series of solo performances during 2020.


Mikko Niemistö: Odd Meters
Sun 13.12. at 14

Odd Meters* by choreographer/performer Mikko Niemistö is a frenzied dance that bounces between rhythms in an attempt to reconstruct itself from fragments of dreams, time and the body. It works with rhythms found in the moment that overlap, argue and shake the flesh.

Odd Meters is based on the dreams Niemistö saw at the Bjällansås farm in Uddevalla, Sweden in summer 2018 while in residency there: the intertwined layers of natural cycles, dancing, and 4G connectivity to newsfeeds and entertainment, seeped into his night-time reality.

Odd Meters explores a human body that is alienated from itself and its environment; it is lost in obsessive dreams, adventure fantasies of the digital realm and the polyrhythmic labyrinth of an illogical relationship with nature. In this intersection the chronic insomnia of a thoroughly technologized era collides with its own impossibility.

The work desires to bring the experience of the dream to public circulation while working from a non-linear understanding of time. The performer is wide awake but simultaneously channelling unfiltered impulses swelling from the memories of REM dreams – fragments of stories where the narrator is not in control of the narrative.

* Odd Meters is a musical term used to describe untypical time signatures.

Choreography and performance: Mikko Niemistö
Original spatial design: Elina Lifländer
Sound design: Johannes Vartola
Original lighting design: Teo Lanerva
Producer: Riikka Thitz
Artistic dialogue: Karolina Ginman
Production: Zodiak, Mikko Niemistö
Photos: Katri Naukkarinen

 

Comments are closed.