Cloudbody – an ecology of dreams #1

Cloudbody – an ecology of dreams #1

04.06.2019
/ / /
Comments Closed

Cloudbody – an ecology of dreams #1

Premiere: 20.9. at 7.30 pm, Viirus Theatre, Helsinki
Other performances: 22.9. at 4 pm | 24.9. at 7.30 pm | 25.9. at 7.30 pm | 27.9. at 7.30 | 29.9. at 4 pm
Buy tickets

”What we perceive is never a subject or an object but an ecology. Always more than an individual”
Erin Manning

What kind of memories arise in different phases of our lives? How do we merge with those memories and how do the memories become a part of our selfhood, a part that we carry with us that is unconscious and often mute. What kind of bodily metamorphoses are created by stepping into the image of our memory?

Cloudbody – an ecology of dreams #1 is Liisa Pentti’s new solo work that premieres 20.9.2019 at Viirus Theatre, Helsinki. The work is a continuation of Liisa Pentti +Co’s duet The Body (2017) that explored meanings of the body, the complexity of giving meaning and bodily transformations. Cloudbody – an ecology of dreams #1 is the first part of Cloudbody performance series where Liisa Pentti continues the dialogue and physical practice taking place in the space between the poetic body and the viewer. The work is inspired by Max Richter’s album Memoryhouse as well as new materialism as a philosophical study. The room-like space creates a setting for a dance in which the different layers of memory, movement impulses and stories form an ecology of dreams.

Concept: Liisa Pentti
Performer: Liisa Pentti
Sound design: Jouni Tauriainen
Visual design: Fabian Nyberg
Producer: Inari Pesonen
Production: Liisa Pentti +Co
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, City of Helsinki

Duration: 60 mins
Performance languages: Finnish, Swedish, English

”Kadotaan kaukaisuuteen, astutaan kuvaan, lähdetään pois
eikä palata koskaan”
Daniel Kehlmann: Maailmanmittaaja

”What we perceive is never a subject or an object but an ecology. Always more than an individual”
Erin Manning

Mitkä muistot nousevat esiin elämämme eri vaiheissa? Miten sulaudumme noihin muistoihin ja miten muistoista tulee minuutemme osa, joka kulkee mukanamme tiedottomana ja usein mykkänä. Minkälaisia kehollisia muodonmuutoksia muistin kuvaan astuminen synnyttää?

Cloudbody – an ecology of dreams #1 on Liisa Pentin uusi sooloteos, jonka ensi-ilta on 20.9.2019 VIIRUS-teatterin Studiossa Helsingissä. Teos on jatkoa Liisa Pentti +Co:n duetolle The Body (2017), joka tutkii kehon merkityksiä, merkityksenannon monimutkaisuutta sekä kehollisia metamorfooseja. Cloudbody – an ecology of dreams #1 on ensimmäinen osa Cloudbody-sarjassa, jossa Liisa Pentti jatkaa poeettisen kehon ja katsojien välisessä tilassa tapahtuvaa vuoropuhelua ja kehollista praktiikkaa. Inspiraationa teokselle toimii saksalaisen säveltäjän Max Richterin albumi Memoryhouse sekä uusmaterialismi filosofisena suuntauksena. Huonemainen tila luo puitteet tanssille, jossa muistin eri kerrokset, liikkeelliset impulssit ja tarinat muodostavat unien ekologian.

Konsepti: Liisa Pentti
Esiintyjä: Liisa Pentti
Äänisuunnittelu: Jouni Tauriainen
Visuaalinen kokonaisuus: Fabian Nyberg
Tuottaja: Inari Pesonen
Tuotanto: Liisa Pentti +Co
Tukijat: Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kaupunki

Comments are closed.