Cloudbody – an ecology of dreams #2

Cloudbody – an ecology of dreams #2

05.12.2019
/ / /
Comments Closed

Cloudbody – an ecology of dreams #2

Premiere: Tuesday 9.6.2020 at 6 pm, Mad House Helsinki
Other performances: Wed 10.6. at 6 pm | Sat 13.6. at 2 pm | Sun 14.6. at 2 pm | Tue 16.6. at 6 pm | Wed 17.6. at 6 pm

Which memories come to life at different stages of our lives? How do we blend into those, and how memories become part of ourselves, parts that carry along unconsciously and often mute. What kind of bodily transformations will occur when stepping into the memories?

Cloudbody – an ecology of dreams # 2 is the second part of Liisa Pentti‘s solo work, continuing the process initiated in The Body (2017). The work is a dialogue between the poetic body and the viewers.

Concept: Liisa Pentti
Performer: Liisa Pentti
Sound designer: Jouni Tauriainen
Visual concept: Fabian Nyberg
Photo: Fabian Nyberg
Producer: Inari Pesonen
Production: Liisa Pentti +Co

Duration: 60 min
Performance languages: Finnish, Swedish, English

Mitkä muistot nousevat esiin elämämme eri vaiheissa? Miten sulaudumme noihin muistoihin ja miten muistoista tulee minuutemme osa, joka kulkee mukanamme tiedottomana ja usein mykkänä. Minkälaisia kehollisia muodonmuutoksia muistin kuvaan astuminen synnyttää?

Cloudbody – an ecology of dreams #2 on Liisa Pentin sooloteossarjan toinen osa, joka jatkaa The Body -teoksesta (2017) syntynyttä työskentelyä kehon merkitysten, merkityksenannon ja kehollisten metamorfoosien parissa. Cloudbody – an ecology of dreams #2 on poeettisen kehon ja katsojien välisessä tilassa tapahtuva vuoropuhelu ja kehollinen praktiikka. Inspiraationa teokselle toimii säveltäjä Max Richterin albumi Memoryhouse sekä uusmaterialismi filosofisena suuntauksena. Huonemainen tila luo puitteet tanssille, jossa muistin eri kerrokset, liikkeelliset impulssit ja tarinat muodostavat unien ekologian.

Konsepti: Liisa Pentti
Esiintyjä: Liisa Pentti
Äänisuunnittelu: Jouni Tauriainen
Visuaalinen kokonaisuus: Fabian Nyberg
Kuva: Fabian Nyberg
Tuottaja: Inari Pesonen
Tuotanto: Liisa Pentti +Co

Esityksen kesto: 60 min
Esityksen kieli: suomi, ruotsi, englanti

Comments are closed.